×

NATO countries Compared by Energy > Residual fuel oil > Conversion to other forms of energy per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Portugal 184.47 ton 2005
2 Greece 144.63 ton 2005
3 Spain 122.54 ton 2005
4 Croatia 118.64 ton 2005
5 Canada 94.98 ton 2005
6 Estonia 62.4 ton 2005
7 Denmark 59.42 ton 2005
8 Germany 49.06 ton 2005
9 Lithuania 42.76 ton 2005
10 Romania 38.04 ton 2005
11 Belgium 37.79 ton 2005
12 Iceland 36.05 ton 1999
13 Latvia 22.6 ton 2005
14 Slovakia 19.12 ton 2005
15 United Kingdom 18.08 ton 2005
16 Turkey 17.4 ton 2005
17 Poland 14.7 ton 2005
18 Albania 14.39 ton 2005
19 Hungary 13.38 ton 2005
20 Luxembourg 9.54 ton 1997
21 Bulgaria 8.91 ton 2005
22 Czech Republic 7.62 ton 2005
23 Slovenia 4 ton 2005
24 Netherlands 0.613 ton 2005
25 Norway 0.216 ton 2005

Citation

NATO countries Compared by Energy > Residual fuel oil > Conversion to other forms of energy per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Conversion to other forms of energy per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: