×

NATO countries Compared by Energy > Residual fuel oil > Conversion to other forms of energy

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Spain 5.32 million ton 2005
2 Germany 4.05 million ton 2005
3 Canada 3.07 million ton 2005
4 Portugal 1.95 million ton 2005
5 Greece 1.61 million ton 2005
6 Turkey 1.18 million ton 2005
7 United Kingdom 1.09 million ton 2005
8 Romania 823,000 ton 2005
9 Poland 561,000 ton 2005
10 Croatia 527,000 ton 2005
11 Belgium 396,000 ton 2005
12 Denmark 322,000 ton 2005
13 Lithuania 146,000 ton 2005
14 Hungary 135,000 ton 2005
15 Slovakia 103,000 ton 2005
16 Estonia 84,000 ton 2005
17 Czech Republic 78,000 ton 2005
18 Bulgaria 69,000 ton 2005
19 Latvia 52,000 ton 2005
20 Albania 46,000 ton 2005
=21 Netherlands 10,000 ton 2005
=21 Iceland 10,000 ton 1999
23 Slovenia 8,000 ton 2005
24 Luxembourg 4,000 ton 1997
25 Norway 1,000 ton 2005

Citation

NATO countries Compared by Energy > Residual fuel oil > Conversion to other forms of energy

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Conversion to other forms of energy

Follow us on Facebook to get interesting stats: