×

Religious countries Compared by Energy > Kerosene > Consumption by households and other consumers

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 India 9.38 million ton 2005
2 Iraq 1.28 million ton 2005
3 Nigeria 799,000 ton 2005
4 Kenya 256,000 ton 2005
5 Saudi Arabia 211,000 ton 2005
6 Tunisia 187,000 ton 2005
7 Peru 182,000 ton 2005
8 Pakistan 151,000 ton 2005
9 Cameroon 113,000 ton 2005
10 Uzbekistan 65,000 ton 2005
11 Ghana 60,000 ton 2005
12 Colombia 50,600 ton 2005
13 Malaysia 50,210 ton 2005
14 Romania 49,000 ton 2005
15 Georgia 26,000 ton 2005
16 Brazil 17,000 ton 2005
17 Fiji 15,000 ton 2005
18 Poland 6,000 ton 2003
19 Armenia 3,000 ton 2003
20 Afghanistan 2,000 ton 2005
21 Moldova 1,000 ton 2005

Citation

Religious countries Compared by Energy > Kerosene > Consumption by households and other consumers

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Consumption by households and other consumers

Follow us on Facebook to get interesting stats: