×

Sub-Saharan Africa Compared by Energy > Gas-diesel oils > Imports

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Nigeria 829,000 ton 2005
2 Ethiopia 811,000 ton 2005
3 South Africa 732,000 ton 2005
4 Kenya 692,000 ton 2005
5 Angola 673,000 ton 2005
6 Tanzania 667,000 ton 2005
7 Namibia 445,000 ton 2005
8 Zimbabwe 437,000 ton 2005
9 Senegal 401,000 ton 2005
10 Ghana 393,000 ton 2005
11 Madagascar 375,000 ton 2005
12 Uganda 340,000 ton 2005
13 Mozambique 330,800 ton 2005
14 Mauritius 330,000 ton 2005
15 Benin 313,000 ton 2005
16 Mauritania 308,000 ton 2005
17 Botswana 281,000 ton 2005
18 Democratic Republic of the Congo 251,000 ton 2005
19 Seychelles 200,000 ton 2005
20 Sudan 171,000 ton 2005
21 Togo 168,000 ton 2005
22 Malawi 135,000 ton 2005
23 Rwanda 102,000 ton 2005
24 Eritrea 101,000 ton 2005
=25 Burkina Faso 90,000 ton 2005
=25 Somalia 90,000 ton 2005
27 Mali 87,000 ton 2005
28 Niger 86,600 ton 2005
29 Guinea 79,000 ton 2005
30 Sierra Leone 70,000 ton 2005
31 The Gambia 56,000 ton 2005
=32 Liberia 52,000 ton 2005
=32 Cote d'Ivoire 52,000 ton 2005
34 Djibouti 50,000 ton 2005
35 Zambia 46,000 ton 2005
=36 Cape Verde 44,000 ton 2005
=36 Chad 44,000 ton 2005
38 Gabon 43,000 ton 2005
=39 Guinea-Bissau 34,000 ton 2005
=39 Cameroon 34,000 ton 2003
41 Equatorial Guinea 30,000 ton 2005
42 Central African Republic 28,000 ton 2005
43 Burundi 25,000 ton 2005
44 Sao Tome and Principe 22,000 ton 2005
45 Comoros 14,000 ton 2005

Citation

Sub-Saharan Africa Compared by Energy > Gas-diesel oils > Imports

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Imports

Follow us on Facebook to get interesting stats: