×

Sub-Saharan Africa Compared by Energy > Gas-diesel oils > Net inland availability

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 South Africa 6.79 million ton 2005
2 Nigeria 1.42 million ton 2005
3 Sudan 1.14 million ton 2005
4 Ethiopia 1 million ton 2005
5 Angola 973,000 ton 2005
6 Ghana 913,000 ton 2005
7 Kenya 793,000 ton 2005
8 Cote d'Ivoire 561,000 ton 2005
9 Senegal 445,000 ton 2005
10 Namibia 438,000 ton 2005
11 Zimbabwe 421,000 ton 2005
12 Cameroon 382,000 ton 2005
13 Uganda 340,000 ton 2005
14 Madagascar 307,000 ton 2005
=15 Botswana 281,000 ton 2005
=15 Mozambique 281,000 ton 2005
17 Zambia 278,000 ton 2005
18 Democratic Republic of the Congo 247,000 ton 2005
19 Mauritania 238,000 ton 2005
20 Gabon 226,000 ton 2005
21 Mauritius 210,000 ton 2005
22 Malawi 135,000 ton 2005
23 Tanzania 121,000 ton 2005
24 Benin 118,000 ton 2005
25 Rwanda 101,000 ton 2005
26 Togo 91,000 ton 2005
27 Eritrea 87,000 ton 2005
28 Guinea 79,000 ton 2005
29 Seychelles 74,000 ton 2005
30 Mali 37,000 ton 2005
31 Niger 32,600 ton 2005
32 Liberia 32,000 ton 2005
33 Sierra Leone 30,000 ton 2005
34 Guinea-Bissau 29,000 ton 2005
35 Burkina Faso 28,000 ton 2005
36 Burundi 25,000 ton 2005
37 Equatorial Guinea 23,000 ton 2005
38 Sao Tome and Principe 21,000 ton 2005
39 Central African Republic 20,000 ton 2005
40 The Gambia 16,000 ton 2005
41 Cape Verde 15,000 ton 2005
=42 Chad 12,000 ton 2005
=42 Comoros 12,000 ton 2005
44 Somalia 10,000 ton 2005
45 Djibouti 8,000 ton 2005

Citation

Sub-Saharan Africa Compared by Energy > Gas-diesel oils > Net inland availability

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Net inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats: