×

Sub-Saharan Africa Compared by Energy > Kerosene > Consumption by households and other consumers

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Nigeria 799,000 ton 2005
2 South Africa 589,000 ton 2005
3 Benin 285,000 ton 2005
4 Kenya 256,000 ton 2005
5 Ethiopia 230,000 ton 2005
6 Tanzania 151,000 ton 2005
7 Cameroon 113,000 ton 2005
8 Cote d'Ivoire 84,000 ton 2005
9 Madagascar 76,000 ton 2005
10 Mozambique 71,980 ton 2005
11 Ghana 60,000 ton 2005
12 Togo 59,000 ton 2005
13 Uganda 47,000 ton 2005
14 Guinea 39,000 ton 2005
15 Zimbabwe 30,000 ton 2005
=16 Burkina Faso 25,000 ton 2005
=16 Somalia 25,000 ton 2005
18 Central African Republic 23,000 ton 2005
19 Eritrea 22,000 ton 2005
20 Sierra Leone 21,000 ton 2005
21 Malawi 20,000 ton 2005
22 Mali 19,000 ton 2005
23 Zambia 18,000 ton 2005
24 Gabon 16,000 ton 2005
25 Djibouti 14,000 ton 2005
26 Rwanda 13,000 ton 2005
27 Botswana 12,000 ton 2005
=28 Liberia 10,000 ton 2005
=28 Mauritius 10,000 ton 2005
=28 Sudan 10,000 ton 2005
=28 Senegal 10,000 ton 2005
=32 The Gambia 9,000 ton 2005
=32 Equatorial Guinea 9,000 ton 2005
34 Niger 8,200 ton 2005
=35 Guinea-Bissau 7,000 ton 2005
=35 Democratic Republic of the Congo 7,000 ton 2005
37 Comoros 6,000 ton 2005
=38 Cape Verde 5,000 ton 2005
=38 Seychelles 5,000 ton 2005
=40 Sao Tome and Principe 3,000 ton 2005
=40 Burundi 3,000 ton 2005
=42 Mauritania 1,000 ton 2005
=42 Chad 1,000 ton 2005

Citation

Sub-Saharan Africa Compared by Energy > Kerosene > Consumption by households and other consumers

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Consumption by households and other consumers

Follow us on Facebook to get interesting stats: