×

Energy > Aviation Gasoline > Bunkers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Senegal 17,000 ton 2005
2 Democratic Republic of the Congo 16,000 ton 2005
=3 Gabon 12,000 ton 2005
=3 Guinea 12,000 ton 2005
=3 Guadeloupe 12,000 ton 2005
=3 Cameroon 12,000 ton 1995
7 Papua New Guinea 9,000 ton 2005
=8 Jordan 6,000 ton 2005
=8 Cuba 6,000 ton 2005
=10 Sierra Leone 5,000 ton 2005
=10 Chad 5,000 ton 2005
=10 Iran 5,000 ton 2005
=10 Ghana 5,000 ton 2005
=10 Finland 5,000 ton 1993
=15 Israel 4,000 ton 2005
=15 Venezuela 4,000 ton 2005
=15 Martinique 4,000 ton 2005
=15 Iraq 4,000 ton 1990
=19 Grenada 3,000 ton 2005
=19 Zambia 3,000 ton 2005
=19 Poland 3,000 ton 2005
=19 Netherlands 3,000 ton 2002
=23 Malaysia 2,000 ton 2005
=23 Nigeria 2,000 ton 2005
=23 Western Sahara 2,000 ton 2005
=23 Fiji 2,000 ton 2005
=23 The Bahamas 2,000 ton 2005
=23 Estonia 2,000 ton 2000
=23 Sudan 2,000 ton 2000
=23 Netherlands Antilles 2,000 ton 1999
=23 Paraguay 2,000 ton 1996
=32 Central African Republic 1,000 ton 2005
=32 Solomon Islands 1,000 ton 2005
=32 Cote d'Ivoire 1,000 ton 2005
=32 Palau 1,000 ton 2005
=32 Belize 1,000 ton 2005
=32 Mali 1,000 ton 2005
=32 Hungary 1,000 ton 2005
=32 Kiribati 1,000 ton 2005
=32 French Polynesia 1,000 ton 2005
=32 Djibouti 1,000 ton 2005
=32 French Guiana 1,000 ton 2005
=32 Kuwait 1,000 ton 2005
=32 Liberia 1,000 ton 2005
=32 United Kingdom 1,000 ton 2005
=32 Madagascar 1,000 ton 2005
=32 Yemen 1,000 ton 2005
=32 Ethiopia 1,000 ton 2004
=32 Tanzania 1,000 ton 2000
=32 Niger 1,000 ton 1999
=32 Trinidad and Tobago 1,000 ton 1997
=32 Barbados 1,000 ton 1997
=32 Syria 1,000 ton 1990
54 Malawi 290 ton 1999

Citation

Energy > Aviation Gasoline > Bunkers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Aviation Gasoline > Bunkers

Follow us on Facebook to get interesting stats: