×

Energy > Aviation Gasoline > Imports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 80,000 ton 2005
2 Egypt 72,000 ton 1998
3 Ukraine 36,000 ton 1997
4 Australia 33,000 ton 2005
5 Mauritania 26,000 ton 2005
6 Democratic Republic of the Congo 22,000 ton 2005
7 Kyrgyzstan 19,000 ton 1995
=8 Mexico 18,000 ton 2005
=8 Germany 18,000 ton 2005
10 Guinea 16,000 ton 2005
11 New Zealand 14,000 ton 2005
12 Gabon 13,000 ton 2005
=13 United Kingdom 12,000 ton 2005
=13 Guadeloupe 12,000 ton 2005
=13 Slovakia 12,000 ton 2005
=16 Laos 11,000 ton 2005
=16 Argentina 11,000 ton 2005
=18 Israel 10,000 ton 2005
=18 Senegal 10,000 ton 2005
=18 Spain 10,000 ton 2005
=21 Finland 9,000 ton 2005
=21 Papua New Guinea 9,000 ton 2005
=21 Ethiopia 9,000 ton 2005
=24 Cuba 6,000 ton 2005
=24 Estonia 6,000 ton 2005
=24 Liberia 6,000 ton 2005
=24 Canada 6,000 ton 1997
=24 Thailand 6,000 ton 1994
=29 Sierra Leone 5,000 ton 2005
=29 Chad 5,000 ton 2005
=29 Burkina Faso 5,000 ton 2005
=29 Ghana 5,000 ton 2005
=29 Guatemala 5,000 ton 1995
=29 Haiti 5,000 ton 1994
=29 Latvia 5,000 ton 1993
=29 Iraq 5,000 ton 1990
=37 Belize 4,000 ton 2005
=37 Martinique 4,000 ton 2005
=37 The Bahamas 4,000 ton 2005
=37 Ecuador 4,000 ton 2003
=37 Honduras 4,000 ton 1995
=42 Costa Rica 3,000 ton 2005
=42 Cayman Islands 3,000 ton 2005
=42 Sweden 3,000 ton 2005
=42 Philippines 3,000 ton 2005
=42 Portugal 3,000 ton 2005
=42 Lebanon 3,000 ton 2005
=42 Grenada 3,000 ton 2005
=42 Hungary 3,000 ton 2005
=42 Zambia 3,000 ton 2005
=42 French Guiana 3,000 ton 2005
=42 Botswana 3,000 ton 2005
=42 Norway 3,000 ton 2005
=42 Russia 3,000 ton 1997
=42 Libya 3,000 ton 1997
=42 Dominican Republic 3,000 ton 1995
=42 Cameroon 3,000 ton 1995
=42 Austria 3,000 ton 1994
=59 Czech Republic 2,000 ton 2005
=59 Kenya 2,000 ton 2005
=59 Malaysia 2,000 ton 2005
=59 Nigeria 2,000 ton 2005
=59 Western Sahara 2,000 ton 2005
=59 Romania 2,000 ton 2005
=59 Fiji 2,000 ton 2005
=59 Belgium 2,000 ton 2005
=59 Uruguay 2,000 ton 2005
=59 Antigua and Barbuda 2,000 ton 2005
=59 Denmark 2,000 ton 2005
=59 Namibia 2,000 ton 2005
=59 Netherlands 2,000 ton 2004
=59 Sudan 2,000 ton 2000
=59 South Africa 2,000 ton 1999
=59 Panama 2,000 ton 1997
=59 El Salvador 2,000 ton 1995
=59 Pakistan 2,000 ton 1994
=59 Uganda 2,000 ton 1993
=59 Yugoslavia 2,000 ton 1991
=59 Faroe Islands 2,000 ton 1990
80 Paraguay 1,400 ton 2005
=81 Sao Tome and Principe 1,000 ton 2005
=81 Solomon Islands 1,000 ton 2005
=81 Peru 1,000 ton 2005
=81 Ireland 1,000 ton 2005
=81 Palau 1,000 ton 2005
=81 Mali 1,000 ton 2005
=81 Bulgaria 1,000 ton 2005
=81 Comoros 1,000 ton 2005
=81 Iceland 1,000 ton 2005
=81 Kiribati 1,000 ton 2005
=81 Croatia 1,000 ton 2005
=81 French Polynesia 1,000 ton 2005
=81 Djibouti 1,000 ton 2005
=81 Lithuania 1,000 ton 2005
=81 Cote d'Ivoire 1,000 ton 2005
=81 Central African Republic 1,000 ton 2005
=81 Kuwait 1,000 ton 2005
=81 Slovenia 1,000 ton 2005
=81 Poland 1,000 ton 2005
=81 Kazakhstan 1,000 ton 2005
=81 Madagascar 1,000 ton 2005
=81 Yemen 1,000 ton 2005
=81 Jamaica 1,000 ton 2005
=81 Zimbabwe 1,000 ton 2005
=81 Niger 1,000 ton 2004
=81 Brazil 1,000 ton 2004
=81 South Korea 1,000 ton 2004
=81 Indonesia 1,000 ton 2003
=81 Tonga 1,000 ton 2000
=81 Tanzania 1,000 ton 2000
=81 Singapore 1,000 ton 2000
=81 Nicaragua 1,000 ton 1999
=81 Saint Vincent and the Grenadines 1,000 ton 1999
=81 Algeria 1,000 ton 1998
=81 Togo 1,000 ton 1998
=81 Trinidad and Tobago 1,000 ton 1997
=81 Barbados 1,000 ton 1997
=81 Syria 1,000 ton 1996
=81 Greece 1,000 ton 1995
=81 Uzbekistan 1,000 ton 1993
=81 Suriname 1,000 ton 1993
=81 Congo, Republic of the 1,000 ton 1992
=81 Luxembourg 1,000 ton 1992
=81 Morocco 1,000 ton 1992
125 Malawi 200 ton 2003

Citation

Energy > Aviation Gasoline > Imports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Aviation Gasoline > Imports

Follow us on Facebook to get interesting stats: