×

Energy > Aviation Gasoline > Production from refineries: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 693,000 ton 2005
2 China 446,000 ton 2005
3 Soviet Union 380,000 ton 1991
4 Philippines 107,000 ton 1993
5 Australia 105,000 ton 2005
6 Iran 100,000 ton 2005
7 Canada 76,000 ton 2005
8 Netherlands 52,000 ton 2005
9 Brazil 49,000 ton 2005
10 Russia 37,000 ton 2005
11 United Kingdom 32,000 ton 2005
12 Algeria 25,000 ton 2005
13 Netherlands Antilles 22,000 ton 2005
14 Colombia 21,000 ton 2005
15 South Africa 18,000 ton 2005
16 Cameroon 15,000 ton 1995
=17 Senegal 12,000 ton 2005
=17 Spain 12,000 ton 2003
=19 Japan 6,000 ton 2005
=19 Jordan 6,000 ton 2005
=19 Finland 6,000 ton 1999
=22 Chile 5,000 ton 2005
=22 Trinidad and Tobago 5,000 ton 1997
=22 Sudan 5,000 ton 1997
=22 Egypt 5,000 ton 1996
=26 Venezuela 4,000 ton 2005
=26 Poland 4,000 ton 2005
=26 Indonesia 4,000 ton 2005
=26 Hungary 4,000 ton 2002
=30 Ukraine 3,000 ton 2005
=30 Bolivia 3,000 ton 2005
=30 Libya 3,000 ton 2005
=33 Mexico 2,000 ton 2005
=33 Uzbekistan 2,000 ton 2005
=33 Argentina 2,000 ton 2005
=33 Czech Republic 2,000 ton 2003
=33 Belgium 2,000 ton 1996
=38 Gabon 1,000 ton 2005
=38 Romania 1,000 ton 2005
=38 Uruguay 1,000 ton 2002
=38 Taiwan 1,000 ton 1999
=38 Azerbaijan 1,000 ton 1997
=38 Congo, Republic of the 1,000 ton 1997
=38 Burma 1,000 ton 1992

Citation

Energy > Aviation Gasoline > Production from refineries: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Aviation Gasoline > Production from refineries

Follow us on Facebook to get interesting stats: