×

Energy > Bagasse > Net inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Vietnam 62.73 million ton 2005
2 Brazil 61.43 million ton 2005
3 India 49.6 million ton 2005
4 China 29.84 million ton 2005
5 Mexico 18 million ton 2005
6 Australia 17.58 million ton 2005
7 Thailand 16.07 million ton 2005
8 United States 9.03 million ton 2005
9 Pakistan 9 million ton 2005
10 South Africa 8 million ton 2005
11 Guatemala 6.57 million ton 2005
12 Indonesia 6.1 million ton 2005
13 Colombia 4.27 million ton 2005
14 Philippines 3.39 million ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 2.74 million ton 2005
15 Argentina 2.74 million ton 2005
16 Sudan 2.37 million ton 2005
17 Venezuela 2.25 million ton 2005
18 Ecuador 1.64 million ton 2005
19 Egypt 1.62 million ton 2005
20 Dominican Republic 1.55 million ton 2005
21 Kenya 1.5 million ton 2005
22 Swaziland 1.49 million ton 1998
23 Zimbabwe 1.4 million ton 2005
24 Peru 1.34 million ton 2005
25 Bolivia 1.3 million ton 2005
26 Costa Rica 1.3 million ton 2005
27 Iran 1.21 million ton 2005
28 Taiwan 962,000 ton 1999
29 Mozambique 865,000 ton 2005
30 Malawi 863,900 ton 2005
31 Guyana 783,033 ton 2005
32 Zambia 760,000 ton 2005
33 El Salvador 720,963 ton 2005
34 Uganda 636,000 ton 2005
35 Reunion 572,000 ton 2005
36 Honduras 548,440 ton 2005
37 Burma 489,000 ton 2005
38 Cote d'Ivoire 480,000 ton 2005
39 Mauritius 476,000 ton 2005
40 Nepal 423,800 ton 2005
41 Bangladesh 391,000 ton 2005
42 Paraguay 381,420 ton 2005
43 Panama 380,000 ton 2005
44 Tanzania 359,000 ton 1996
45 Ethiopia 345,000 ton 2005
46 Jamaica 335,000 ton 2005
47 Cameroon 306,000 ton 2005
48 Senegal 291,000 ton 2005
49 Eritrea 274,152 ton 2005
50 Morocco 273,000 ton 2005
51 Malaysia 261,000 ton 2005
52 Sri Lanka 226,000 ton 2005
53 Nicaragua 196,000 ton 2005
54 Democratic Republic of the Congo 195,600 ton 2005
55 Papua New Guinea 143,000 ton 2005
56 Barbados 139,182 ton 2005
57 Guadeloupe 135,000 ton 1999
58 Burkina Faso 130,000 ton 2005
59 Belize 116,000 ton 2005
60 Mali 114,000 ton 2005
61 Chad 110,000 ton 2005
62 Trinidad and Tobago 107,000 ton 2005
63 Angola 104,000 ton 1999
64 Madagascar 89,000 ton 2005
65 Guinea 86,000 ton 2005
66 Burundi 74,980 ton 2005
67 Gabon 68,000 ton 2005
68 Saint Kitts and Nevis 65,000 ton 2005
69 Uruguay 64,990 ton 2005
70 Congo, Republic of the 63,000 ton 2005
71 Somalia 49,000 ton 2005
72 Suriname 33,000 ton 1995
73 Benin 27,843 ton 2005
=74 Martinique 22,000 ton 2005
=74 Nigeria 22,000 ton 2002
76 Sierra Leone 20,000 ton 2005
=77 Togo 16,000 ton 2005
=77 Haiti 16,000 ton 2005
79 Samoa 7,000 ton 2005
=80 Rwanda 3,000 ton 1995
=80 Liberia 3,000 ton 1994

Citation

Energy > Bagasse > Net inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Bagasse > Net inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats: