×

Energy > Bitumen Asphalt > Changes in stocks: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Bahrain 98,000 ton 2005
2 Taiwan 50,000 ton 2005
3 Thailand 48,000 ton 2004
4 Kuwait 40,000 ton 2005
5 Germany 30,000 ton 2005
6 Venezuela 26,000 ton 2005
7 Russia 21,000 ton 1998
8 Belarus 15,000 ton 2005
=9 Portugal 12,000 ton 2005
=9 Denmark 12,000 ton 2005
11 South Korea 7,000 ton 2005
=12 Tunisia 6,000 ton 2005
=12 Poland 6,000 ton 2005
=14 Georgia 5,000 ton 2002
=14 Israel 5,000 ton 1999
16 Trinidad and Tobago 4,000 ton 2005
=17 Austria 3,000 ton 2005
=17 Morocco 3,000 ton 2005
=17 Algeria 3,000 ton 2004
=17 Jordan 3,000 ton 1994
=21 Romania 2,000 ton 2005
=21 Spain 2,000 ton 2005
=21 Sri Lanka 2,000 ton 2005
=21 Latvia 2,000 ton 2004
=21 Uruguay 2,000 ton 2003
=21 Gabon 2,000 ton 2001
=27 Czech Republic 1,000 ton 2005
=27 New Zealand 1,000 ton 2005
=27 Uzbekistan 1,000 ton 1996
=30 Cyprus -1,000 ton 2005
=30 Brunei -1,000 ton 2005
=30 United Kingdom -1,000 ton 2005
=30 Lithuania -1,000 ton 2005
=30 Slovakia -1,000 ton 2005
=30 Azerbaijan -1,000 ton 2005
=30 Philippines -1,000 ton 2004
37 Costa Rica -1,913.9 ton 2004
=38 Netherlands -2,000 ton 2005
=38 El Salvador -2,000 ton 1995
=40 Estonia -3,000 ton 2005
=40 Belgium -3,000 ton 2005
=40 Hungary -3,000 ton 2005
=40 Greece -3,000 ton 2005
=40 Norway -3,000 ton 2005
=40 Bulgaria -3,000 ton 2000
=40 Argentina -3,000 ton 1991
=47 Croatia -4,000 ton 2005
=47 Nicaragua -4,000 ton 2005
=49 Australia -5,000 ton 2005
=49 Sweden -5,000 ton 2005
51 Ukraine -10,000 ton 2005
52 Turkey -12,000 ton 2005
=53 Japan -19,000 ton 2005
=53 Brazil -19,000 ton 2005
55 Canada -36,000 ton 2005
56 Singapore -135,000 ton 1994
57 Malaysia -156,000 ton 2004
58 United States -170,000 ton 2005

Citation

Energy > Bitumen Asphalt > Changes in stocks: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Bitumen Asphalt > Changes in stocks

Follow us on Facebook to get interesting stats: