×

Energy > Bitumen Asphalt > Changes in stocks at producers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 302,000 ton 1993
2 Venezuela 110,000 ton 1993
3 Germany 62,000 ton 1990
4 Belgium 46,000 ton 1993
5 Canada 20,000 ton 1993
6 Turkey 12,000 ton 1993
=7 Austria 6,000 ton 1993
=7 United Kingdom 6,000 ton 1993
=7 Portugal 6,000 ton 1993
10 Costa Rica 4,000 ton 1993
11 Thailand 3,000 ton 1994
=12 El Salvador 2,000 ton 1992
=12 Romania 2,000 ton 1993
=12 Jordan 2,000 ton 1993
=15 Cyprus 1,000 ton 1994
=15 Philippines 1,000 ton 1994
=15 Croatia 1,000 ton 1993
=15 Greece 1,000 ton 1993
=15 South Korea 1,000 ton 1994
=20 Russia -1,000 ton 1993
=20 Trinidad and Tobago -1,000 ton 1990
=20 Nicaragua -1,000 ton 1992
=23 Morocco -2,000 ton 1993
=23 Lithuania -2,000 ton 1993
=23 Netherlands -2,000 ton 1993
=26 Taiwan -3,000 ton 1994
=26 Argentina -3,000 ton 1991
28 Uruguay -4,000 ton 1994
29 Japan -5,000 ton 1994
=30 Hungary -6,000 ton 1991
=30 Denmark -6,000 ton 1993
=30 New Zealand -6,000 ton 1993
33 Australia -10,000 ton 1993
34 Kuwait -11,000 ton 1993
35 Norway -14,000 ton 1993
36 Brazil -29,000 ton 2002
37 Spain -35,000 ton 1993
38 Bulgaria -75,000 ton 1991
39 Singapore -135,000 ton 1994

Citation

"Countries Compared by Energy > Bitumen Asphalt > Changes in stocks at producers. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Bitumen-Asphalt/Changes-in-stocks-at-producers

Energy > Bitumen Asphalt > Changes in stocks at producers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Bitumen Asphalt > Changes in stocks at producers

Follow us on Facebook to get interesting stats: