×

Energy > Bitumen Asphalt > Changes in stocks at producers per million: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Venezuela 5,198.42 ton 1993
2 Belgium 4,561.47 ton 1993
3 Costa Rica 1,207.62 ton 1993
4 Cyprus 1,194.51 ton 1994
5 United States 1,161.9 ton 1993
6 Germany 780.53 ton 1990
7 Austria 758.95 ton 1993
8 Canada 693.64 ton 1993
9 Portugal 601.05 ton 1993
10 Jordan 512.03 ton 1993
11 El Salvador 362.9 ton 1992
12 Croatia 215.52 ton 1993
13 Turkey 211.59 ton 1993
14 United Kingdom 103.95 ton 1993
15 Greece 95.55 ton 1993
16 Romania 87.86 ton 1993
17 Thailand 51.29 ton 1994
18 South Korea 22.5 ton 1994
19 Philippines 14.69 ton 1994
20 Russia -6.733 ton 1993
21 Japan -40.012 ton 1994
22 Morocco -76.922 ton 1993
23 Argentina -90.702 ton 1991
24 Netherlands -130.801 ton 1993
25 Brazil -161.656 ton 2002
26 Nicaragua -230.292 ton 1992
27 Lithuania -543.093 ton 1993
28 Australia -566.027 ton 1993
29 Hungary -578.402 ton 1991
30 Trinidad and Tobago -818.395 ton 1990
31 Spain -893.099 ton 1993
32 Denmark -1,156.375 ton 1993
33 Uruguay -1,249.518 ton 1994
34 New Zealand -1,679.637 ton 1993
35 Norway -3,246.76 ton 1993
36 Bulgaria -8,688.231 ton 1991
37 Singapore -39,485.23 ton 1994

Citation

"Countries Compared by Energy > Bitumen Asphalt > Changes in stocks at producers per million. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Population figures from World Bank: (1) United Nations Population Division. World Population Prospects, (2) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Report (various years), (3) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, (4) Eurostat: Demographic Statistics, (5) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme, and (6) U.S. Census Bureau: International Database. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Bitumen-Asphalt/Changes-in-stocks-at-producers-per-million

Energy > Bitumen Asphalt > Changes in stocks at producers per million: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Bitumen Asphalt > Changes in stocks at producers per million

Follow us on Facebook to get interesting stats: