×

Energy > Bitumen Asphalt > Exports per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Singapore 442.59 ton 2005
2 Bahrain 303.57 ton 2005
3 Malaysia 85.44 ton 2005
4 Belgium 60.89 ton 2005
5 Canada 57.35 ton 2005
6 Sweden 54.71 ton 2005
7 South Korea 23.83 ton 2005
8 Hungary 23.59 ton 2005
9 Venezuela 20.39 ton 2005
10 Belarus 19.66 ton 2005
11 Croatia 19.59 ton 2005
12 Czech Republic 18.27 ton 2005
13 Lithuania 18.16 ton 2005
14 Austria 17.87 ton 2005
15 Finland 16.96 ton 2005
16 Trinidad and Tobago 16.19 ton 2005
17 Spain 12.9 ton 2005
18 Greece 12.34 ton 2005
19 Netherlands 11.83 ton 2005
20 Portugal 11.09 ton 2005
21 Cote d'Ivoire 11.04 ton 2005
22 Germany 9.65 ton 2005
23 Kuwait 9.15 ton 2005
24 Kazakhstan 8.45 ton 2005
25 Brunei 8.31 ton 2004
26 Israel 5.88 ton 1999
27 Thailand 5.03 ton 2005
28 Slovakia 5.01 ton 2005
29 Iran 4.13 ton 2005
30 United Kingdom 4.02 ton 2005
31 Azerbaijan 3.81 ton 2005
32 Poland 3.59 ton 2005
33 Japan 3.22 ton 2005
34 Syria 2.75 ton 2005
35 Uruguay 2.22 ton 1992
36 United States 2.2 ton 2005
37 Argentina 1.53 ton 2003
38 Egypt 1.36 ton 2004
39 Bulgaria 1.03 ton 2004
40 Slovenia 1 ton 2005
41 Russia 0.831 ton 1998
42 Nicaragua 0.733 ton 2005
43 Kyrgyzstan 0.601 ton 2002
44 New Zealand 0.524 ton 1998
45 Norway 0.433 ton 2005
46 Latvia 0.39 ton 1993
47 El Salvador 0.357 ton 1993
48 Albania 0.295 ton 1994
49 Ireland 0.272 ton 1997
50 Denmark 0.185 ton 2005
51 Ukraine 0.17 ton 2005
52 Kenya 0.168 ton 2005
53 Hong Kong 0.149 ton 2003
54 Pakistan 0.095 ton 2005
55 Uzbekistan 0.0832 ton 1998
56 Brazil 0.0537 ton 2005
57 Australia 0.049 ton 2005
58 Romania 0.0462 ton 2005
59 Philippines 0.0242 ton 2003
60 Turkey 0.0148 ton 2005
61 India 0.00115 ton 1990

Citation

Energy > Bitumen Asphalt > Exports per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Bitumen Asphalt > Exports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: