×

Energy > Bitumen Asphalt > Total > Production: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 30.82 million ton 2005
2 Soviet Union 16.1 million ton 1991
3 China 9.23 million ton 2005
4 Japan 5.39 million ton 2005
5 Russia 4.99 million ton 2005
6 Canada 4.62 million ton 2005
7 Iran 3.79 million ton 2005
8 Germany 3.6 million ton 2005
9 India 3.58 million ton 2005
10 Spain 2.9 million ton 2005
11 South Korea 2.48 million ton 2005
12 Malaysia 2.12 million ton 2005
13 Singapore 1.98 million ton 2005
14 Saudi Arabia 1.93 million ton 2005
15 United Kingdom 1.91 million ton 2005
16 Turkey 1.76 million ton 2005
17 Venezuela 1.69 million ton 2005
18 Brazil 1.42 million ton 2005
19 Taiwan 1.38 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 1.2 million ton 2003
20 Poland 1.14 million ton 2005
21 Thailand 1.09 million ton 2005
22 Belgium 1.08 million ton 2005
23 Netherlands Antilles 1.04 million ton 2005
24 Mexico 953,000 ton 1990
OPEC countries average (profile) 951,000 ton 2005
25 Czechoslovakia 910,000 ton 1991
26 Egypt 905,000 ton 2005
27 Sweden 837,000 ton 2005
28 South Africa 802,000 ton 2005
29 East Germany 730,000 ton 1990
30 Argentina 666,000 ton 2005
31 Czech Republic 536,000 ton 2005
32 Chile 500,000 ton 2005
33 Iraq 491,000 ton 2005
34 Hungary 477,000 ton 2005
35 Austria 466,000 ton 2005
36 Ukraine 451,000 ton 2005
37 Belarus 443,000 ton 2005
=38 Australia 430,000 ton 2005
=38 Indonesia 430,000 ton 2005
=40 Greece 410,000 ton 2005
=40 Bahrain 410,000 ton 2005
42 Netherlands 408,000 ton 2005
43 Syria 400,000 ton 2005
44 Portugal 386,000 ton 2005
45 Finland 311,000 ton 2005
46 Pakistan 296,000 ton 2005
47 Colombia 276,000 ton 1994
48 Algeria 254,000 ton 2005
49 Kuwait 214,000 ton 2005
50 Cote d'Ivoire 200,000 ton 2005
51 Morocco 198,000 ton 2005
=52 Bulgaria 181,000 ton 2005
=52 Croatia 181,000 ton 2005
54 Libya 169,000 ton 2005
55 Lithuania 163,000 ton 2005
56 Romania 157,000 ton 2005
57 Israel 138,000 ton 2005
58 Azerbaijan 128,000 ton 2005
59 New Zealand 117,000 ton 2005
60 Jordan 114,000 ton 2005
61 Yemen 113,000 ton 2005
62 Kazakhstan 109,000 ton 2005
63 Peru 107,000 ton 2001
64 Uzbekistan 104,000 ton 2005
65 Ecuador 102,000 ton 1995
66 Yugoslavia 91,000 ton 2005
67 Albania 87,000 ton 2005
68 Bangladesh 71,000 ton 1994
69 Sri Lanka 52,000 ton 2005
70 Slovakia 49,000 ton 2005
71 Cuba 43,000 ton 2005
72 Philippines 33,000 ton 2003
73 Trinidad and Tobago 27,000 ton 2005
74 Nicaragua 21,000 ton 2005
75 El Salvador 20,000 ton 1995
76 Nigeria 19,000 ton 2005
=77 Kenya 15,000 ton 2005
=77 Gabon 15,000 ton 2005
79 Costa Rica 13,000 ton 2005
=80 Uruguay 10,000 ton 2005
=80 Panama 10,000 ton 1995
=82 Jamaica 9,000 ton 2005
=82 Cyprus 9,000 ton 2004
=84 Georgia 8,000 ton 2005
=84 Norway 8,000 ton 1994
86 Angola 7,000 ton 2005
=87 Zambia 5,000 ton 2005
=87 Cameroon 5,000 ton 2005
=87 Denmark 5,000 ton 2003
=87 Barbados 5,000 ton 1997
=91 Bolivia 2,000 ton 2005
=91 Ethiopia 2,000 ton 1999

Citation

Energy > Bitumen Asphalt > Total > Production: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Bitumen Asphalt > Total > Production

Follow us on Facebook to get interesting stats: