×

Energy > Charcoal > Consumption by other consumers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Somalia 93.89 ton 2005
2 Zambia 73.02 ton 2004
3 Togo 57.79 ton 1999
4 Botswana 35.72 ton 2005
5 Madagascar 34.36 ton 2002
6 Malawi 33.7 ton 2005
7 Cote d'Ivoire 23.45 ton 1998
8 Paraguay 23.03 ton 2005
9 Peru 18.11 ton 1997
10 Egypt 17.72 ton 2005
11 Chile 15.36 ton 2005
12 Dominican Republic 14.41 ton 1995
13 Angola 12.09 ton 2005
14 Cyprus 9.68 ton 2005
15 Jordan 6.47 ton 2005
16 Central African Republic 5.3 ton 2005
17 Mozambique 5.18 ton 2002
18 Singapore 4.69 ton 2005
19 Macau 4.27 ton 2005
20 Lebanon 4.26 ton 2005
21 The Bahamas 4.25 ton 2005
22 Denmark 4.24 ton 2005
23 Cuba 4.16 ton 2005
24 Benin 4.16 ton 2005
25 Portugal 3.51 ton 2005
26 Honduras 3.22 ton 1995
27 Nepal 2.77 ton 2005
28 South Korea 2.7 ton 2005
29 Yemen 2.53 ton 2005
30 Cambodia 2.45 ton 2005
31 Bangladesh 2.08 ton 2005
32 Saudi Arabia 1.94 ton 2005
33 Sri Lanka 1.6 ton 1998
34 Qatar 1.59 ton 2002
35 India 1.53 ton 2005
36 Iraq 1.5 ton 2005
37 Nicaragua 1.47 ton 2005
38 Vietnam 1.43 ton 1998
39 Philippines 1.39 ton 2005
40 United Arab Emirates 1.21 ton 2005
41 Bahrain 1.14 ton 2005
42 Hong Kong 1.03 ton 2005
43 Israel 1.01 ton 2005
44 Haiti 0.918 ton 2005
45 Zimbabwe 0.708 ton 2005
46 Panama 0.608 ton 2004
47 Brazil 0.559 ton 2005
48 Guatemala 0.552 ton 2005
49 Slovenia 0.504 ton 1999
50 Romania 0.416 ton 2005
51 Russia 0.405 ton 2005
52 Burma 0.379 ton 2005
53 Finland 0.343 ton 2005
54 Mauritius 0.322 ton 2005
55 Indonesia 0.32 ton 1998
56 Malaysia 0.251 ton 2001
57 Belarus 0.176 ton 2005
58 China 0.0736 ton 2005
59 Syria 0.055 ton 2005
60 Iran 0.0285 ton 2005

Citation

Energy > Charcoal > Consumption by other consumers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Charcoal > Consumption by other consumers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: