×

Energy > Coal > Consumption by households: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 87.39 million ton 2005
2 Poland 7.99 million ton 2005
3 South Africa 4.89 million ton 2005
4 Russia 4.33 million ton 2005
5 United States 1.96 million ton 2001
6 Vietnam 1.54 million ton 2005
7 Turkey 973,000 ton 2005
8 Ukraine 683,000 ton 2005
9 United Kingdom 614,000 ton 2005
10 India 350,000 ton 2005
11 Ireland 273,000 ton 2005
12 Spain 250,000 ton 2005
13 Bulgaria 223,000 ton 2005
14 Czech Republic 200,000 ton 2005
15 Belgium 188,000 ton 2005
16 Germany 151,000 ton 2005
17 Hungary 108,000 ton 2005
18 Colombia 98,000 ton 2005
19 Mongolia 81,000 ton 2005
20 Moldova 63,000 ton 2005
21 Lithuania 46,000 ton 2005
22 Latvia 36,000 ton 2005
23 Austria 32,000 ton 2005
24 Iran 30,000 ton 2005
25 Estonia 29,000 ton 2005
26 Armenia 27,000 ton 2003
27 Zambia 15,000 ton 1994
28 Canada 12,000 ton 2005
=29 Belarus 10,000 ton 2005
=29 Chile 10,000 ton 2002
=31 Georgia 9,000 ton 2005
=31 Slovenia 9,000 ton 2000
33 Netherlands 7,000 ton 2005
=34 Finland 6,000 ton 2005
=34 Japan 6,000 ton 1996
=36 Greece 5,000 ton 1998
=36 Swaziland 5,000 ton 1994
=36 Nigeria 5,000 ton 1990
39 Yugoslavia 4,000 ton 2005
=40 Romania 3,000 ton 2002
=40 Ghana 3,000 ton 1997
=42 Australia 2,000 ton 2005
=42 Norway 2,000 ton 2004
=44 Slovakia 1,000 ton 2005
=44 New Zealand 1,000 ton 2005
=44 Nepal 1,000 ton 2005
=44 Zimbabwe 1,000 ton 2005
=44 Pakistan 1,000 ton 2003
=44 Denmark 1,000 ton 2002
=44 Mauritania 1,000 ton 1998
=44 Botswana 1,000 ton 1992

Citation

Energy > Coal > Consumption by households: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Consumption by households

Follow us on Facebook to get interesting stats: