×

Energy > Coal > Consumption by households per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Poland 209.35 ton 2005
2 South Africa 103.54 ton 2005
3 China 67.03 ton 2005
4 Ireland 65.63 ton 2005
5 Mongolia 32.06 ton 2005
6 Russia 30.23 ton 2005
7 Bulgaria 28.81 ton 2005
8 Estonia 21.54 ton 2005
9 Czech Republic 19.54 ton 2005
10 Vietnam 18.65 ton 2005
11 Belgium 17.94 ton 2005
12 Moldova 17.52 ton 2005
13 Latvia 15.65 ton 2005
14 Ukraine 14.5 ton 2005
15 Turkey 14.36 ton 2005
16 Lithuania 13.47 ton 2005
17 Hungary 10.71 ton 2005
18 United Kingdom 10.2 ton 2005
19 Armenia 8.89 ton 2003
20 United States 6.87 ton 2001
21 Spain 5.76 ton 2005
22 Swaziland 5.3 ton 1994
23 Slovenia 4.53 ton 2000
24 Austria 3.89 ton 2005
25 Colombia 2.27 ton 2005
26 Georgia 2.06 ton 2005
27 Germany 1.83 ton 2005
28 Zambia 1.74 ton 1994
29 Finland 1.14 ton 2005
30 Belarus 1.03 ton 2005
31 Botswana 0.683 ton 1992
32 Chile 0.632 ton 2002
33 Greece 0.461 ton 1998
34 Norway 0.436 ton 2004
35 Netherlands 0.429 ton 2005
36 Iran 0.428 ton 2005
37 Mauritania 0.392 ton 1998
38 Canada 0.371 ton 2005
39 India 0.311 ton 2005
40 New Zealand 0.242 ton 2005
41 Denmark 0.186 ton 2002
42 Slovakia 0.186 ton 2005
43 Ghana 0.171 ton 1997
44 Romania 0.138 ton 2002
45 Australia 0.0981 ton 2005
46 Zimbabwe 0.0787 ton 2005
47 Nigeria 0.0523 ton 1990
48 Japan 0.0477 ton 1996
49 Nepal 0.0395 ton 2005
50 Pakistan 0.00656 ton 2003

Citation

Energy > Coal > Consumption by households per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Consumption by households per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: