×

Energy > Coal > Consumption by households and other consumers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 126.94 million ton 2005
2 Poland 10.39 million ton 2005
3 Russia 8.75 million ton 2005
4 South Africa 7.36 million ton 2005
5 North Korea 4.06 million ton 2005
6 United States 3.15 million ton 2005
7 Ukraine 2.58 million ton 2005
8 Vietnam 2.17 million ton 2005
9 India 1.25 million ton 2005
10 Turkey 973,000 ton 2005
11 Japan 941,000 ton 2005
12 United Kingdom 646,000 ton 2005
13 Germany 606,000 ton 2005
14 Zimbabwe 383,000 ton 2005
15 Ireland 311,000 ton 2005
16 Spain 300,000 ton 2005
17 Bulgaria 235,000 ton 2005
18 Czech Republic 215,000 ton 2005
19 Belgium 188,000 ton 2005
20 Moldova 157,000 ton 2005
21 Lithuania 138,000 ton 2005
22 Democratic Republic of the Congo 120,000 ton 1992
23 Hungary 108,000 ton 2005
24 Colombia 98,000 ton 2005
25 Tajikistan 91,000 ton 2005
26 Mongolia 89,000 ton 2005
27 Latvia 75,000 ton 2005
28 Denmark 67,000 ton 2005
29 Australia 51,000 ton 2005
30 Austria 41,000 ton 2005
31 Estonia 40,000 ton 2005
32 Belarus 38,000 ton 2005
33 Netherlands 32,000 ton 2005
34 Iran 30,000 ton 2005
35 Armenia 27,000 ton 2003
36 Mozambique 25,500 ton 2005
37 Nigeria 25,000 ton 1990
38 Chile 24,000 ton 2005
39 New Zealand 22,000 ton 2005
40 Bangladesh 18,000 ton 1990
41 Romania 16,000 ton 2005
=42 Zambia 13,000 ton 2005
=42 Kyrgyzstan 13,000 ton 2004
44 Canada 12,000 ton 2005
=45 Georgia 9,000 ton 2005
=45 Slovenia 9,000 ton 2000
=45 Madagascar 9,000 ton 2005
48 Niger 8,500 ton 2005
=49 Finland 7,000 ton 2005
=49 Peru 7,000 ton 2005
=49 Uzbekistan 7,000 ton 2000
=52 Israel 5,000 ton 2003
=52 Botswana 5,000 ton 2005
=52 Swaziland 5,000 ton 1994
55 Yugoslavia 4,000 ton 2005
=56 Ghana 3,000 ton 1997
=56 Greece 3,000 ton 2005
=58 Cuba 2,000 ton 1990
=58 Sweden 2,000 ton 1998
=58 Norway 2,000 ton 2004
=58 Morocco 2,000 ton 1996
=62 Cameroon 1,000 ton 1997
=62 Taiwan 1,000 ton 2000
=62 Tunisia 1,000 ton 1998
=62 Nepal 1,000 ton 2005
=62 Mauritania 1,000 ton 1998
=62 Pakistan 1,000 ton 2003
=62 Slovakia 1,000 ton 2005

Citation

"Countries Compared by Energy > Coal > Consumption by households and other consumers. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Coal/Consumption-by-households-and-other-consumers

Energy > Coal > Consumption by households and other consumers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Consumption by households and other consumers

Follow us on Facebook to get interesting stats: