×

Energy > Coal > Consumption by households and other consumers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Poland 272.16 ton 2005
2 North Korea 170.32 ton 2005
3 South Africa 156 ton 2005
4 China 97.37 ton 2005
5 Ireland 74.76 ton 2005
6 Russia 61.1 ton 2005
7 Ukraine 54.88 ton 2005
8 Moldova 43.67 ton 2005
9 Lithuania 40.42 ton 2005
10 Mongolia 35.23 ton 2005
11 Latvia 32.6 ton 2005
12 Bulgaria 30.36 ton 2005
13 Zimbabwe 30.13 ton 2005
14 Estonia 29.72 ton 2005
15 Vietnam 26.36 ton 2005
16 Czech Republic 21 ton 2005
17 Belgium 17.94 ton 2005
18 Turkey 14.36 ton 2005
19 Tajikistan 13.37 ton 2005
20 Denmark 12.36 ton 2005
21 United Kingdom 10.73 ton 2005
22 Hungary 10.71 ton 2005
23 United States 10.67 ton 2005
24 Armenia 8.89 ton 2003
25 Japan 7.36 ton 2005
26 Germany 7.35 ton 2005
27 Spain 6.91 ton 2005
28 New Zealand 5.32 ton 2005
29 Swaziland 5.3 ton 1994
30 Austria 4.98 ton 2005
31 Slovenia 4.53 ton 2000
32 Belarus 3.93 ton 2005
33 Democratic Republic of the Congo 3.18 ton 1992
34 Botswana 2.67 ton 2005
35 Kyrgyzstan 2.55 ton 2004
36 Australia 2.5 ton 2005
37 Colombia 2.27 ton 2005
38 Georgia 2.06 ton 2005
39 Netherlands 1.96 ton 2005
40 Chile 1.47 ton 2005
41 Finland 1.33 ton 2005
42 Mozambique 1.21 ton 2005
43 Zambia 1.13 ton 2005
44 India 1.11 ton 2005
45 Israel 0.747 ton 2003
46 Romania 0.74 ton 2005
47 Niger 0.645 ton 2005
48 Madagascar 0.492 ton 2005
49 Norway 0.436 ton 2004
50 Iran 0.428 ton 2005
51 Mauritania 0.392 ton 1998
52 Canada 0.371 ton 2005
53 Uzbekistan 0.284 ton 2000
54 Greece 0.27 ton 2005
55 Nigeria 0.261 ton 1990
56 Peru 0.252 ton 2005
57 Sweden 0.226 ton 1998
58 Cuba 0.189 ton 1990
59 Slovakia 0.186 ton 2005
60 Ghana 0.171 ton 1997
61 Bangladesh 0.168 ton 1990
62 Tunisia 0.107 ton 1998
63 Morocco 0.0734 ton 1996
64 Cameroon 0.068 ton 1997
65 Nepal 0.0395 ton 2005
66 Pakistan 0.00656 ton 2003

Citation

Energy > Coal > Consumption by households and other consumers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Consumption by households and other consumers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: