×

Energy > Coke Oven Coke > Consumption by iron and steel industry: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 37.98 million ton 2005
2 India 15.81 million ton 2005
3 Brazil 8.93 million ton 2005
4 Russia 3.49 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 3.48 million ton 2005
5 Japan 3.07 million ton 2005
6 Ukraine 2.96 million ton 2005
7 United States 2.96 million ton 2005
8 Mexico 1.68 million ton 2005
9 South Korea 1.36 million ton 2004
10 Germany 1.3 million ton 2005
11 Kazakhstan 1.21 million ton 2005
12 United Kingdom 1.04 million ton 2005
13 Canada 844,000 ton 2005
14 Spain 614,000 ton 2005
15 Yugoslavia 600,000 ton 2005
16 Poland 557,000 ton 2005
17 Taiwan 550,000 ton 2005
18 Czech Republic 495,000 ton 2005
19 Sweden 394,000 ton 2005
20 Belgium 386,000 ton 2005
21 South Africa 381,000 ton 2005
22 Hungary 325,000 ton 2005
23 Austria 284,000 ton 2005
24 Finland 257,000 ton 2005
25 Egypt 253,000 ton 2005
26 Chile 237,000 ton 2005
27 Iran 232,000 ton 2005
28 Norway 218,000 ton 2005
29 Romania 141,000 ton 2005
30 Argentina 114,000 ton 2005
31 Bulgaria 112,000 ton 2005
32 Slovakia 110,000 ton 2005
33 Venezuela 98,000 ton 1993
34 Algeria 97,000 ton 2005
35 Pakistan 79,000 ton 2005
36 Indonesia 70,000 ton 2005
37 Netherlands 62,000 ton 2005
38 Australia 56,000 ton 2005
39 Colombia 48,000 ton 2005
40 Peru 46,000 ton 2005
41 Thailand 42,000 ton 2005
42 Zimbabwe 39,000 ton 2005
43 North Korea 35,000 ton 2005
44 Iceland 33,000 ton 2005
45 Democratic Republic of the Congo 24,000 ton 2005
46 Belarus 21,000 ton 2005
47 Portugal 17,000 ton 2001
48 Luxembourg 16,000 ton 1997
49 Georgia 13,000 ton 2005
50 Turkey 9,000 ton 2004
51 Slovenia 8,000 ton 2005
=52 Latvia 7,000 ton 2005
=52 Nigeria 7,000 ton 1995
=54 Costa Rica 6,000 ton 2005
=54 Philippines 6,000 ton 2005
=54 Ireland 6,000 ton 1995
57 Croatia 4,000 ton 2005
58 Cuba 3,000 ton 2005
59 Lithuania 2,000 ton 2005
=60 Israel 1,000 ton 2005
=60 Denmark 1,000 ton 2003
=60 Estonia 1,000 ton 2003

Citation

Energy > Coke Oven Coke > Consumption by iron and steel industry: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coke Oven Coke > Consumption by iron and steel industry

Follow us on Facebook to get interesting stats: