×

Energy > Coke Oven Coke > Consumption by iron and steel industry per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Iceland 111.21 ton 2005
2 Kazakhstan 79.88 ton 2005
3 Ukraine 62.8 ton 2005
4 Finland 48.99 ton 2005
5 Czech Republic 48.36 ton 2005
6 Brazil 47.95 ton 2005
7 Norway 47.15 ton 2005
8 Sweden 43.63 ton 2005
9 Luxembourg 38.15 ton 1997
10 Belgium 36.84 ton 2005
11 Austria 34.52 ton 2005
12 Hungary 32.22 ton 2005
13 China 29.14 ton 2005
14 South Korea 28.37 ton 2004
15 Canada 26.12 ton 2005
16 Russia 24.4 ton 2005
17 Japan 24 ton 2005
18 Slovakia 20.42 ton 2005
19 United Kingdom 17.27 ton 2005
20 Germany 15.76 ton 2005
21 Mexico 15.13 ton 2005
22 Poland 14.59 ton 2005
23 Chile 14.51 ton 2005
24 Bulgaria 14.47 ton 2005
25 Spain 14.15 ton 2005
Emerging markets average (profile) 14.03 ton 2005
26 India 14.03 ton 2005
27 United States 10.01 ton 2005
28 South Africa 8.07 ton 2005
29 Romania 6.52 ton 2005
30 Venezuela 4.63 ton 1993
31 Slovenia 4 ton 2005
32 Netherlands 3.8 ton 2005
33 Egypt 3.52 ton 2005
34 Iran 3.31 ton 2005
35 Zimbabwe 3.07 ton 2005
36 Latvia 3.04 ton 2005
37 Georgia 2.98 ton 2005
38 Argentina 2.95 ton 2005
39 Algeria 2.86 ton 2005
40 Australia 2.75 ton 2005
41 Belarus 2.17 ton 2005
42 Ireland 1.66 ton 1995
43 Peru 1.66 ton 2005
44 Portugal 1.65 ton 2001
45 North Korea 1.47 ton 2005
46 Costa Rica 1.39 ton 2005
47 Colombia 1.11 ton 2005
48 Croatia 0.9 ton 2005
49 Estonia 0.739 ton 2003
50 Thailand 0.641 ton 2005
51 Lithuania 0.586 ton 2005
52 Pakistan 0.5 ton 2005
53 Democratic Republic of the Congo 0.444 ton 2005
54 Indonesia 0.312 ton 2005
55 Cuba 0.266 ton 2005
56 Denmark 0.186 ton 2003
57 Israel 0.144 ton 2005
58 Turkey 0.135 ton 2004
59 Philippines 0.0699 ton 2005
60 Nigeria 0.0646 ton 1995

Citation

Energy > Coke Oven Coke > Consumption by iron and steel industry per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coke Oven Coke > Consumption by iron and steel industry per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: