×

Energy > Coke Oven Coke > Consumption by other industries and construction: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 12.18 million ton 2005
2 Japan 1.63 million ton 2005
3 United States 1.1 million ton 1991
4 Russia 823,000 ton 2005
5 Poland 446,000 ton 2005
6 Germany 412,000 ton 2005
7 Brazil 378,000 ton 2005
8 Canada 327,000 ton 2005
9 Australia 276,000 ton 2005
10 Ukraine 226,000 ton 2005
11 Mexico 211,000 ton 2005
12 Turkey 198,000 ton 2005
13 Malaysia 162,000 ton 1997
14 Spain 124,000 ton 2005
15 United Kingdom 93,000 ton 2005
16 Chile 78,000 ton 2005
17 Belgium 75,000 ton 2005
18 Sweden 65,000 ton 2005
19 Portugal 58,000 ton 2000
20 Bulgaria 53,000 ton 2005
=21 Czech Republic 46,000 ton 2005
=21 Belarus 46,000 ton 2005
23 Finland 40,000 ton 2005
=24 Slovakia 37,000 ton 2005
=24 Peru 37,000 ton 1997
=26 Denmark 33,000 ton 2005
=26 Netherlands 33,000 ton 2005
28 Morocco 27,000 ton 1994
29 Tunisia 26,000 ton 2003
30 Hungary 25,000 ton 2005
=31 Zimbabwe 23,000 ton 2005
=31 Slovenia 23,000 ton 2005
33 Croatia 19,000 ton 2005
34 Austria 18,000 ton 2005
35 Norway 17,000 ton 2005
36 Lithuania 16,000 ton 2005
=37 Zambia 10,000 ton 2005
=37 Romania 10,000 ton 2005
39 Thailand 8,000 ton 2005
40 Greece 4,000 ton 2005
41 Kyrgyzstan 3,000 ton 2002
=42 Moldova 2,000 ton 2005
=42 Uruguay 2,000 ton 2005
44 Panama 1,933 ton 2004
=45 Colombia 1,000 ton 2005
=45 Sri Lanka 1,000 ton 2005
=45 Latvia 1,000 ton 2003
=45 Estonia 1,000 ton 2002
=45 Burma 1,000 ton 1995

Citation

Energy > Coke Oven Coke > Consumption by other industries and construction: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coke Oven Coke > Consumption by other industries and construction

Follow us on Facebook to get interesting stats: