×

Energy > Coke Oven Coke > Exports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 12.76 million ton 2005
2 Poland 4.95 million ton 2005
3 Ukraine 3.19 million ton 2004
4 Russia 2.88 million ton 2005
5 Japan 1.67 million ton 2005
6 United States 1.58 million ton 2005
7 Czechoslovakia 1.19 million ton 1991
8 Czech Republic 936,000 ton 2005
9 Soviet Union 908,000 ton 1991
10 Spain 610,000 ton 2005
11 Egypt 430,000 ton 2005
12 Netherlands 367,000 ton 2005
13 Slovakia 209,000 ton 2005
14 Zimbabwe 199,000 ton 2005
15 India 157,000 ton 2005
16 Canada 154,000 ton 2005
17 Argentina 144,000 ton 2005
18 United Kingdom 119,000 ton 2005
19 Hungary 93,000 ton 2005
20 Yugoslavia 92,000 ton 1990
21 Portugal 80,000 ton 2000
22 Germany 75,000 ton 2005
23 East Germany 55,000 ton 1990
24 Chile 39,000 ton 2005
25 Estonia 37,000 ton 2005
=26 Sweden 35,000 ton 2005
=26 Romania 35,000 ton 2005
28 Hong Kong 33,000 ton 2000
29 Colombia 25,000 ton 2005
30 Bulgaria 21,000 ton 2005
31 Belgium 20,000 ton 2005
32 Austria 18,000 ton 2005
33 Syria 5,000 ton 2005
=34 Singapore 3,000 ton 1998
=34 Malaysia 3,000 ton 1997
=36 Mexico 2,000 ton 2005
=36 Norway 2,000 ton 2005
=36 Denmark 2,000 ton 2004
=36 Indonesia 2,000 ton 2003
=36 Finland 2,000 ton 1995
=36 Albania 2,000 ton 1993
=36 Venezuela 2,000 ton 1993
=36 Ireland 2,000 ton 1991
=44 Kazakhstan 1,000 ton 2005
=44 Belarus 1,000 ton 2005
=44 Australia 1,000 ton 2005
=44 Croatia 1,000 ton 2003
=44 Latvia 1,000 ton 2002

Citation

Energy > Coke Oven Coke > Exports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coke Oven Coke > Exports

Follow us on Facebook to get interesting stats: