×

Energy > Coke Oven Coke > Exports per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Poland 129.7 ton 2005
2 Czech Republic 91.44 ton 2005
3 Ukraine 67.29 ton 2004
4 Slovakia 38.8 ton 2005
5 Estonia 27.49 ton 2005
6 Netherlands 22.49 ton 2005
7 Russia 20.13 ton 2005
8 Zimbabwe 15.66 ton 2005
9 Spain 14.06 ton 2005
10 Japan 13.1 ton 2005
11 China 9.79 ton 2005
12 Hungary 9.22 ton 2005
13 Portugal 7.82 ton 2000
14 Egypt 5.99 ton 2005
15 United States 5.36 ton 2005
16 Hong Kong 4.95 ton 2000
17 Canada 4.77 ton 2005
18 Sweden 3.88 ton 2005
19 Argentina 3.73 ton 2005
20 Bulgaria 2.71 ton 2005
21 Chile 2.39 ton 2005
22 Austria 2.19 ton 2005
23 United Kingdom 1.98 ton 2005
24 Belgium 1.91 ton 2005
25 Romania 1.62 ton 2005
26 Germany 0.909 ton 2005
27 Singapore 0.764 ton 1998
28 Albania 0.585 ton 1993
29 Colombia 0.579 ton 2005
30 Ireland 0.566 ton 1991
31 Norway 0.433 ton 2005
32 Latvia 0.428 ton 2002
33 Finland 0.392 ton 1995
34 Denmark 0.37 ton 2004
35 Syria 0.275 ton 2005
36 Croatia 0.225 ton 2003
37 India 0.139 ton 2005
38 Malaysia 0.138 ton 1997
39 Belarus 0.103 ton 2005
40 Venezuela 0.0945 ton 1993
41 Kazakhstan 0.066 ton 2005
42 Australia 0.049 ton 2005
43 Mexico 0.0181 ton 2005
44 Indonesia 0.00917 ton 2003

Citation

Energy > Coke Oven Coke > Exports per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coke Oven Coke > Exports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: