×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by chemical industry: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 4.51 million ton 2005
2 China 1.46 million ton 2005
3 Indonesia 564,000 ton 2005
4 Czech Republic 296,000 ton 1998
5 Turkey 215,000 ton 2005
6 Thailand 181,000 ton 2005
7 Japan 171,000 ton 2005
8 India 167,000 ton 2005
9 Spain 142,000 ton 2005
10 Brazil 136,000 ton 2005
11 South Korea 131,000 ton 2005
12 Mexico 110,000 ton 2005
13 United Kingdom 109,000 ton 2005
14 Poland 88,000 ton 2005
15 Philippines 55,000 ton 2005
16 Russia 45,000 ton 2005
17 Colombia 43,759 ton 2005
18 Ukraine 29,000 ton 2005
19 Australia 26,000 ton 2005
=20 Algeria 25,000 ton 2005
=20 Belgium 25,000 ton 2005
22 Sweden 24,000 ton 2005
23 Portugal 23,000 ton 2005
24 Austria 17,000 ton 2005
25 Taiwan 16,000 ton 2005
26 Ireland 15,000 ton 2005
27 Canada 12,000 ton 2001
28 Greece 10,000 ton 2005
=29 Denmark 9,000 ton 2005
=29 Norway 9,000 ton 2005
31 Belarus 8,000 ton 2005
32 Costa Rica 4,000 ton 2005
=33 Bulgaria 3,000 ton 2005
=33 Romania 3,000 ton 2005
=33 Slovenia 3,000 ton 2005
=36 Finland 2,000 ton 2005
=36 Chile 2,000 ton 2005
=36 Netherlands 2,000 ton 2005
=36 Kazakhstan 2,000 ton 2005
=36 Germany 2,000 ton 2002
=41 Albania 1,000 ton 2005
=41 Luxembourg 1,000 ton 2005
=41 Croatia 1,000 ton 2005
=41 Hungary 1,000 ton 2005
=41 Estonia 1,000 ton 2003
=41 Lithuania 1,000 ton 2001
=41 Latvia 1,000 ton 1994

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by chemical industry: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by chemical industry

Follow us on Facebook to get interesting stats: