×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by crude petroleum fields: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Venezuela 737,000 ton 2005
2 Saudi Arabia 551,000 ton 2005
3 Egypt 433,000 ton 2005
4 Russia 410,000 ton 2005
5 Brazil 162,000 ton 2005
6 Sudan 107,000 ton 2005
7 Norway 103,000 ton 2005
8 Argentina 79,000 ton 1991
9 Ukraine 53,000 ton 2005
10 Australia 49,000 ton 2005
11 Romania 47,000 ton 2005
12 Spain 11,000 ton 1999
13 South Korea 9,000 ton 2005
14 Croatia 5,000 ton 2005
15 Poland 3,000 ton 2005
=16 Lithuania 2,000 ton 2005
=16 Hungary 2,000 ton 2004
=18 Slovakia 1,000 ton 2005
=18 Turkey 1,000 ton 2001
=18 Netherlands 1,000 ton 2001
=18 Estonia 1,000 ton 1999

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by crude petroleum fields: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by crude petroleum fields

Follow us on Facebook to get interesting stats: