×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by iron and steel industry: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 1.46 million ton 2005
2 China 1.33 million ton 2005
3 Japan 395,000 ton 2005
4 Indonesia 270,000 ton 2005
5 Peru 234,000 ton 2005
6 India 196,000 ton 2005
7 Ukraine 178,000 ton 2005
8 Russia 163,000 ton 2005
9 Honduras 127,000 ton 1997
10 Algeria 124,000 ton 2005
11 Spain 91,000 ton 2005
12 Brazil 45,000 ton 2005
13 Australia 35,000 ton 2005
14 Philippines 33,000 ton 2005
15 Kazakhstan 32,000 ton 2005
16 Thailand 29,000 ton 2005
17 Germany 24,000 ton 2005
18 Colombia 23,263 ton 2005
19 Sweden 21,000 ton 2005
20 Mexico 20,000 ton 2005
=21 Belgium 13,000 ton 2005
=21 Canada 13,000 ton 2001
23 Norway 11,000 ton 2005
24 Finland 9,000 ton 2003
=25 Turkey 7,000 ton 2003
=25 Belarus 7,000 ton 1999
=27 Albania 6,000 ton 2005
=27 South Korea 6,000 ton 2005
=27 Taiwan 6,000 ton 2005
=30 Romania 5,000 ton 2005
=30 Chile 5,000 ton 2005
=32 Denmark 4,000 ton 2005
=32 Portugal 4,000 ton 2005
34 Netherlands 3,000 ton 2005
=35 Poland 2,000 ton 2005
=35 Bulgaria 2,000 ton 2005
=35 Luxembourg 2,000 ton 2005
=35 Czech Republic 2,000 ton 2005
=35 Hungary 2,000 ton 2004
=35 United Kingdom 2,000 ton 2004
=41 Greece 1,000 ton 2005
=41 Latvia 1,000 ton 2005
=41 Croatia 1,000 ton 2005
=41 Slovenia 1,000 ton 2005
=41 Ireland 1,000 ton 2003
=41 New Zealand 1,000 ton 1992

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by iron and steel industry: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by iron and steel industry

Follow us on Facebook to get interesting stats: