×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by other transportation: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 3.18 million ton 2005
2 Spain 1.4 million ton 1997
3 United States 877,000 ton 2005
4 Russia 399,000 ton 2005
5 Panama 340,000 ton 2005
6 Nicaragua 265,000 ton 2005
7 Jamaica 173,000 ton 2005
8 Haiti 152,000 ton 2005
9 South Korea 107,000 ton 2005
10 New Zealand 56,000 ton 2005
11 Ukraine 44,000 ton 2005
12 Suriname 40,000 ton 2005
13 Denmark 30,000 ton 2005
=14 Chile 25,000 ton 2005
=14 Croatia 25,000 ton 2002
16 Bhutan 21,000 ton 2005
17 French Polynesia 20,001 ton 2005
18 Canada 17,000 ton 2005
19 Luxembourg 11,000 ton 2005
20 Mexico 3,000 ton 2004
=21 Romania 1,000 ton 2005
=21 Poland 1,000 ton 2005
=21 Moldova 1,000 ton 2005
=21 Netherlands 1,000 ton 2005
=21 Belarus 1,000 ton 2002

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by other transportation: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by other transportation

Follow us on Facebook to get interesting stats: