×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by petroleum refineries: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Mexico 680,000 ton 2005
2 United Kingdom 206,000 ton 2005
3 United States 124,000 ton 2005
4 Peru 103,000 ton 2005
5 Iran 90,000 ton 2005
6 Indonesia 56,000 ton 2005
7 Turkey 42,000 ton 2005
8 Venezuela 38,490 ton 2003
9 Burma 33,000 ton 2005
10 Taiwan 31,000 ton 2005
=11 Netherlands Antilles 30,000 ton 2005
=11 Nigeria 30,000 ton 2004
13 Germany 26,000 ton 2005
=14 Sweden 25,000 ton 2005
=14 Spain 25,000 ton 1996
16 Czech Republic 24,000 ton 2000
17 Belgium 23,000 ton 2004
18 Argentina 21,000 ton 2005
19 Cuba 20,000 ton 2005
20 Canada 17,000 ton 2005
21 Japan 15,000 ton 2005
=22 Romania 13,000 ton 2005
=22 Bolivia 13,000 ton 2002
=24 Norway 11,000 ton 2000
=24 Colombia 11,000 ton 2000
26 Hungary 10,000 ton 2004
27 Australia 7,000 ton 1999
=28 Ireland 6,000 ton 2005
=28 El Salvador 6,000 ton 1996
=30 Poland 5,000 ton 2005
=30 Brazil 5,000 ton 2003
=32 Austria 4,000 ton 2003
=32 Nicaragua 4,000 ton 1997
=34 Trinidad and Tobago 3,000 ton 2005
=34 Jamaica 3,000 ton 2004
=36 Chile 2,000 ton 2005
=36 Jordan 2,000 ton 2005
=36 Panama 2,000 ton 2001
39 Costa Rica 1,307 ton 2005
40 Ecuador 1,106 ton 2004
=41 Uruguay 1,000 ton 2005
=41 Netherlands 1,000 ton 2003
=41 Denmark 1,000 ton 1996
=41 Honduras 1,000 ton 1993
45 Paraguay 160 ton 2004

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by petroleum refineries: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by petroleum refineries

Follow us on Facebook to get interesting stats: