×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by petroleum refineries per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Mexico 6.14 ton 2005
2 Peru 3.72 ton 2005
3 United Kingdom 3.42 ton 2005
4 Sweden 2.77 ton 2005
5 Norway 2.45 ton 2000
6 Czech Republic 2.34 ton 2000
7 Trinidad and Tobago 2.31 ton 2005
8 Belgium 2.21 ton 2004
9 Cuba 1.77 ton 2005
10 Venezuela 1.49 ton 2003
11 Bolivia 1.47 ton 2002
12 Ireland 1.44 ton 2005
13 Iran 1.28 ton 2005
14 Jamaica 1.14 ton 2004
15 El Salvador 1.03 ton 1996
16 Hungary 0.989 ton 2004
17 Nicaragua 0.825 ton 1997
18 Burma 0.658 ton 2005
19 Panama 0.642 ton 2001
20 Spain 0.633 ton 1996
21 Turkey 0.62 ton 2005
22 Romania 0.601 ton 2005
23 Argentina 0.543 ton 2005
24 Canada 0.526 ton 2005
25 Austria 0.493 ton 2003
26 United States 0.42 ton 2005
27 Australia 0.37 ton 1999
28 Jordan 0.37 ton 2005
29 Germany 0.315 ton 2005
30 Costa Rica 0.303 ton 2005
31 Uruguay 0.301 ton 2005
32 Colombia 0.276 ton 2000
33 Indonesia 0.249 ton 2005
34 Nigeria 0.221 ton 2004
35 Denmark 0.19 ton 1996
36 Honduras 0.188 ton 1993
37 Poland 0.131 ton 2005
38 Chile 0.122 ton 2005
39 Japan 0.117 ton 2005
40 Ecuador 0.0817 ton 2004
41 Netherlands 0.0616 ton 2003
42 Paraguay 0.0276 ton 2004
43 Brazil 0.0275 ton 2003

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by petroleum refineries per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by petroleum refineries per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: