×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by transportation industry: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 135.35 million ton 2005
2 China 50.19 million ton 2005
3 Japan 27.9 million ton 2005
4 Brazil 27.35 million ton 2005
5 Germany 25.83 million ton 2005
6 Spain 25.35 million ton 2005
7 India 21.47 million ton 2005
8 United Kingdom 21.14 million ton 2005
9 South Korea 14.84 million ton 2005
10 Iran 13.8 million ton 2005
11 Russia 13.53 million ton 2005
12 Canada 12.51 million ton 2005
13 Mexico 12.49 million ton 2005
14 Thailand 12.29 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 11.65 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 10.75 million ton 2005
15 Indonesia 9.97 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 8.3 million ton 2005
16 Australia 7.64 million ton 2005
17 Turkey 6.83 million ton 2005
18 Argentina 6.67 million ton 2005
19 Netherlands 6.49 million ton 2005
20 Pakistan 6.43 million ton 2005
21 Belgium 6.38 million ton 2005
22 Egypt 6.3 million ton 2005
South Asia average (profile) 5.83 million ton 2005
23 Poland 5.52 million ton 2005
NATO countries average (profile) 5.5 million ton 2005
Eurozone average (profile) 5.29 million ton 2005
24 South Africa 5.1 million ton 2005
Former British colonies average (profile) 5.1 million ton 2005
25 Malaysia 5 million ton 2005
European Union average (profile) 4.92 million ton 2005
26 Austria 4.81 million ton 2005
27 Philippines 4.3 million ton 2005
28 Portugal 4.12 million ton 2005
29 Iraq 3.84 million ton 2005
30 United Arab Emirates 3.82 million ton 2005
31 Czech Republic 3.71 million ton 2005
32 Taiwan 3.66 million ton 2005
33 Vietnam 3.56 million ton 2005
34 Chile 3.29 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 3.12 million ton 2005
35 Sweden 3.08 million ton 2005
36 Colombia 2.75 million ton 2005
37 Algeria 2.61 million ton 2005
38 Ukraine 2.58 million ton 2005
=39 Greece 2.42 million ton 2005
=39 Norway 2.42 million ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 2.34 million ton 2005
41 Ireland 2.29 million ton 2005
42 Syria 2.28 million ton 2005
43 Denmark 2.28 million ton 2005
44 Romania 2.24 million ton 2005
45 Hungary 2.24 million ton 2005
46 Peru 2.21 million ton 2005
47 Finland 2.16 million ton 2005
48 Ecuador 2.14 million ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 2.07 million ton 2005
49 Venezuela 2.06 million ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 2.05 million ton 2005
50 Libya 1.85 million ton 2005
51 New Zealand 1.74 million ton 2005
52 Luxembourg 1.74 million ton 2005
53 Nigeria 1.38 million ton 2005
54 Bulgaria 1.34 million ton 2005
55 Singapore 1.32 million ton 2005
56 Hong Kong 1.32 million ton 2005
57 Bangladesh 1.12 million ton 2005
58 Sri Lanka 1.09 million ton 2005
59 Yugoslavia 1.08 million ton 2005
failed states average (profile) 1.07 million ton 2005
60 Tunisia 1.03 million ton 2005
61 Croatia 1.02 million ton 2005
62 Belarus 992,000 ton 2005
63 Slovakia 987,000 ton 2005
64 Israel 984,000 ton 2005
65 Azerbaijan 920,000 ton 2005
66 Burma 857,000 ton 2005
67 Jordan 841,000 ton 2005
68 Paraguay 837,720 ton 2005
69 Sudan 834,000 ton 2005
70 Qatar 778,000 ton 2005
71 Lithuania 762,000 ton 2005
72 Ethiopia 753,000 ton 2005
73 Slovenia 737,000 ton 2005
74 Guatemala 710,000 ton 2005
75 Costa Rica 677,000 ton 2005
76 Angola 600,000 ton 2005
77 Kenya 573,000 ton 2005
78 Albania 565,000 ton 2005
79 Yemen 547,000 ton 2005
80 Bolivia 545,000 ton 2005
=81 Latvia 542,000 ton 2005
=81 Ghana 542,000 ton 2005
Former French colonies average (profile) 537,754.55 ton 2005
83 Dominican Republic 510,000 ton 2005
84 Kuwait 498,000 ton 2005
85 Uruguay 494,000 ton 2005
86 Kazakhstan 492,000 ton 2005
87 El Salvador 491,500 ton 2005
88 Honduras 419,670 ton 2005
89 Cameroon 382,000 ton 2005
=90 Estonia 361,000 ton 2005
=90 Bosnia and Herzegovina 361,000 ton 2005
92 Uzbekistan 358,000 ton 2005
93 Senegal 357,000 ton 2005
94 Cyprus 346,000 ton 2005
95 Panama 340,000 ton 2005
96 Netherlands Antilles 339,000 ton 2005
97 Cote d'Ivoire 336,000 ton 2005
98 Bahrain 314,000 ton 2005
99 The Bahamas 289,000 ton 2005
100 Uganda 275,000 ton 2005
101 Nicaragua 265,000 ton 2005
102 Zimbabwe 252,000 ton 2005
103 North Korea 234,000 ton 2005
104 Reunion 230,000 ton 2005
105 Madagascar 222,000 ton 2005
106 Trinidad and Tobago 218,000 ton 2005
107 Mozambique 214,000 ton 2005
108 Morocco 208,000 ton 2005
109 Cuba 195,000 ton 2005
110 Nepal 191,000 ton 2005
=111 Jamaica 173,000 ton 2005
=111 Botswana 173,000 ton 2005
113 Papua New Guinea 170,000 ton 2005
114 Mauritius 167,000 ton 2005
=115 Namibia 166,000 ton 2005
=115 Greenland 166,000 ton 2005
117 Faroe Islands 158,000 ton 2005
118 Haiti 152,000 ton 2005
119 Zambia 147,000 ton 2005
120 Moldova 145,000 ton 2005
121 Georgia 143,000 ton 2005
122 Congo, Republic of the 138,000 ton 2005
123 Oman 130,000 ton 2005
124 Brunei 118,000 ton 2005
125 Benin 117,000 ton 2005
126 Bermuda 110,000 ton 2005
=127 Malta 103,000 ton 2005
=127 Tanzania 103,000 ton 2005
129 Fiji 100,000 ton 2005
=130 Rwanda 90,000 ton 2005
=130 Afghanistan 90,000 ton 2005
132 Togo 89,000 ton 2005
133 Malawi 79,000 ton 1998
=134 Macau 69,000 ton 2005
=134 Gabon 69,000 ton 2005
136 Gibraltar 67,000 ton 2005
137 Iceland 62,000 ton 2005
138 Eritrea 51,000 ton 2005
139 Belize 45,000 ton 2005
140 Guyana 43,958 ton 2005
141 Cambodia 42,000 ton 2005
142 Suriname 40,000 ton 2005
143 Mali 37,000 ton 2005
144 Guadeloupe 36,000 ton 2005
145 Niger 31,600 ton 2005
146 Barbados 29,465 ton 2005
147 Burkina Faso 28,000 ton 2005
148 Laos 26,000 ton 2005
149 Burundi 25,000 ton 2005
150 Equatorial Guinea 23,000 ton 2005
151 Bhutan 21,000 ton 2005
152 French Polynesia 20,001 ton 2005
=153 Tonga 20,000 ton 2005
=153 Central African Republic 20,000 ton 2005
155 Solomon Islands 18,000 ton 1996
156 Lebanon 17,000 ton 2005
=157 British Virgin Islands 16,000 ton 2005
=157 Saint Kitts and Nevis 16,000 ton 2005
159 Cayman Islands 12,000 ton 2005
160 Democratic Republic of the Congo 11,000 ton 2005
=161 Guinea-Bissau 10,000 ton 2005
=161 Somalia 10,000 ton 2005
163 Dominica 9,000 ton 2005
=164 Djibouti 8,000 ton 2005
=164 Martinique 8,000 ton 2005
166 Montserrat 6,000 ton 2005
167 Kiribati 4,000 ton 2005
168 Grenada 3,000 ton 2005
=169 Niue 1,000 ton 2005
=169 Falkland Islands (Islas Malvinas) 1,000 ton 1990
171 Saint Helena 500 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by transportation industry: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by transportation industry

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×