×

Energy > Gas-diesel oils > Conversion in other energy-producing plants: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Germany 409,000 ton 2005
2 Russia 341,000 ton 2005
3 Hungary 79,000 ton 2005
4 Sweden 56,000 ton 2005
5 Romania 42,000 ton 2005
6 Poland 41,000 ton 2005
7 Cuba 29,000 ton 1994
8 Finland 19,000 ton 2005
9 Denmark 18,000 ton 2005
10 Norway 12,000 ton 2005
11 United Kingdom 11,000 ton 2005
12 Estonia 10,000 ton 2004
=13 South Korea 7,000 ton 2005
=13 Croatia 7,000 ton 2005
=13 Slovakia 7,000 ton 2003
16 Paraguay 6,370 ton 1999
=17 Czech Republic 5,000 ton 2005
=17 Botswana 5,000 ton 2005
19 Lithuania 4,000 ton 2005
20 Slovenia 3,000 ton 2005
=21 Moldova 2,000 ton 2005
=21 Chile 2,000 ton 2004
=23 Nicaragua 1,000 ton 2005
=23 Austria 1,000 ton 2005
=23 Bulgaria 1,000 ton 2005
=23 Latvia 1,000 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Conversion in other energy-producing plants: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Conversion in other energy-producing plants

Follow us on Facebook to get interesting stats: