×

Energy > Gas-diesel oils > Conversion in thermal power plants: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Saudi Arabia 9.17 million ton 2005
2 Indonesia 7.03 million ton 2005
3 India 5.54 million ton 2005
4 China 3.67 million ton 2005
5 United States 2.84 million ton 2005
6 Iran 2.71 million ton 2005
7 Libya 2.7 million ton 2005
8 Venezuela 2.53 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 2.01 million ton 2005
9 Brazil 1.94 million ton 2005
South Asia average (profile) 1.47 million ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 1.22 million ton 2005
10 Russia 1.21 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 1.18 million ton 2005
11 Japan 867,000 ton 2005
12 Lebanon 813,000 ton 2005
13 Oman 728,000 ton 2005
14 Spain 656,000 ton 2003
15 Dominican Republic 591,000 ton 2005
16 Sudan 561,000 ton 2005
17 Tanzania 545,000 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 482,300 ton 2005
18 United Arab Emirates 450,000 ton 2005
19 Australia 442,000 ton 2005
20 Greece 429,000 ton 2005
21 Yemen 406,000 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 365,360 ton 2000
22 Israel 341,000 ton 2005
Former British colonies average (profile) 338,057.95 ton 2005
23 Bolivia 337,000 ton 2005
24 Colombia 330,000 ton 1998
25 Mexico 327,000 ton 2005
=26 Germany 319,000 ton 2005
=26 Syria 319,000 ton 2005
28 Ecuador 311,000 ton 2005
29 Bangladesh 304,000 ton 2005
30 Malaysia 295,370 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 281,465.05 ton 2005
31 Sri Lanka 270,000 ton 2005
32 Peru 262,000 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 243,101.09 ton 2005
33 Jamaica 243,000 ton 2005
34 Kuwait 231,000 ton 2005
35 Chile 227,000 ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 214,290.53 ton 2005
36 Papua New Guinea 206,000 ton 2005
37 Jordan 200,000 ton 2005
38 Senegal 163,000 ton 2005
39 Angola 161,000 ton 2005
40 Kenya 153,000 ton 2005
=41 Martinique 151,000 ton 2005
=41 Philippines 151,000 ton 2005
43 Netherlands Antilles 150,000 ton 1997
44 Guyana 134,657 ton 2005
45 Canada 133,000 ton 2005
46 Taiwan 132,000 ton 2005
47 Argentina 129,000 ton 2005
=48 Vietnam 122,000 ton 2005
=48 Madagascar 122,000 ton 2005
50 Cayman Islands 120,000 ton 2005
51 Costa Rica 111,063 ton 2005
52 Burma 111,000 ton 2005
=53 Algeria 100,000 ton 2005
=53 Fiji 100,000 ton 2005
55 El Salvador 95,733 ton 2005
Former French colonies average (profile) 94,863.64 ton 2005
56 Macau 87,000 ton 2005
57 Uruguay 79,000 ton 2005
58 Somalia 78,736 ton 2005
59 Ukraine 76,000 ton 2005
60 Guadeloupe 75,000 ton 2005
61 Mauritania 71,000 ton 2005
=62 Egypt 70,000 ton 2005
=62 Thailand 70,000 ton 2005
64 French Polynesia 67,065 ton 2005
=65 United Kingdom 66,000 ton 2005
=65 Ireland 66,000 ton 2005
67 Gabon 64,000 ton 2005
68 Saint Lucia 63,000 ton 2005
=69 Suriname 62,000 ton 2005
=69 Panama 62,000 ton 2005
=69 Burkina Faso 62,000 ton 2005
72 Malta 61,000 ton 2005
=73 Georgia 55,000 ton 2005
=73 Qatar 55,000 ton 1997
=75 Antigua and Barbuda 50,000 ton 2005
=75 Mali 50,000 ton 2005
77 Haiti 47,000 ton 2005
=78 Seychelles 46,000 ton 2005
=78 Bosnia and Herzegovina 46,000 ton 2005
80 Cuba 45,000 ton 2005
81 Faroe Islands 42,356 ton 2005
82 Sweden 42,000 ton 2005
=83 Saint Vincent and the Grenadines 40,000 ton 2005
=83 The Gambia 40,000 ton 2005
=83 Maldives 40,000 ton 2005
86 Guatemala 37,000 ton 2005
87 East Timor 35,000 ton 2005
88 Barbados 34,843 ton 2005
89 Niger 34,000 ton 2005
=90 Belgium 32,000 ton 2005
=90 Chad 32,000 ton 2005
92 Pakistan 31,000 ton 2005
=93 Singapore 30,000 ton 2001
=93 South Africa 30,000 ton 1996
=95 Grenada 29,000 ton 2005
=95 Nigeria 29,000 ton 2005
97 Honduras 28,920 ton 2005
98 Marshall Islands 28,365 ton 2005
=99 Western Sahara 27,000 ton 2005
=99 Aruba 27,000 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 25,200 ton 1996
101 Portugal 25,000 ton 2005
102 Benin 21,000 ton 2005
103 Cameroon 20,000 ton 2005
104 Cape Verde 18,616 ton 2005
=105 Liberia 18,000 ton 2005
=105 Belize 18,000 ton 2005
=107 Saint Pierre and Miquelon 17,000 ton 2005
=107 Netherlands 17,000 ton 2005
=107 South Korea 17,000 ton 2005
=107 Nepal 17,000 ton 1997
111 Anguilla 16,800 ton 2005
112 Cyprus 16,000 ton 2005
113 Sierra Leone 15,500 ton 2005
114 Cook Islands 15,000 ton 2005
115 Nicaragua 14,000 ton 2005
116 Togo 13,000 ton 2005
117 Dominica 12,000 ton 2005
=118 Eritrea 11,000 ton 2005
=118 Djibouti 11,000 ton 2005
=118 Namibia 11,000 ton 2005
=121 Solomon Islands 10,000 ton 2005
=121 Reunion 10,000 ton 2005
=121 Denmark 10,000 ton 2005
=124 Uzbekistan 9,000 ton 2005
=124 French Guiana 9,000 ton 2005
=124 Mozambique 9,000 ton 2005
=124 Ghana 9,000 ton 1997
=128 Central African Republic 8,000 ton 2005
=128 Zimbabwe 8,000 ton 2005
=128 Brunei 8,000 ton 2005
=131 Equatorial Guinea 7,000 ton 2005
=131 Saint Kitts and Nevis 7,000 ton 2005
=131 Zambia 7,000 ton 2005
134 Hong Kong 6,300 ton 2005
=135 Ethiopia 6,000 ton 2005
=135 Albania 6,000 ton 2002
137 Montserrat 5,500 ton 2005
=138 Finland 5,000 ton 2005
=138 Croatia 5,000 ton 2005
=138 Guinea-Bissau 5,000 ton 2005
=138 Poland 5,000 ton 2005
142 Democratic Republic of the Congo 4,400 ton 2005
=143 Falkland Islands (Islas Malvinas) 4,000 ton 2005
=143 Czech Republic 4,000 ton 2005
=143 Austria 4,000 ton 2005
=143 Belarus 4,000 ton 2005
=143 Malawi 4,000 ton 1998
=148 Norway 3,000 ton 2005
=148 Trinidad and Tobago 3,000 ton 2005
=148 Hungary 3,000 ton 2005
=148 Slovenia 3,000 ton 2005
=148 Bhutan 3,000 ton 2005
=148 Tunisia 3,000 ton 2005
=154 Mauritius 2,000 ton 2005
=154 Morocco 2,000 ton 2005
=154 Romania 2,000 ton 2005
=154 Comoros 2,000 ton 2005
=154 Moldova 2,000 ton 2003
159 Saint Helena 1,800 ton 2005
=160 Bulgaria 1,000 ton 2005
=160 Cote d'Ivoire 1,000 ton 2005
=160 New Zealand 1,000 ton 2005
=160 Sao Tome and Principe 1,000 ton 2005
=160 Rwanda 1,000 ton 2005
=160 Turkey 1,000 ton 2005
=160 Iceland 1,000 ton 2005
=160 Estonia 1,000 ton 2000
=160 Latvia 1,000 ton 2000
169 Congo, Republic of the 470 ton 2005
170 Uganda 270 ton 2005
171 Paraguay 120 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Conversion in thermal power plants: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Conversion in thermal power plants

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×