×

Energy > Gas-diesel oils > Net transfers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Germany 1.35 million ton 2005
2 Finland 1.31 million ton 2005
3 Venezuela 1,000,000 ton 1992
4 Spain 711,000 ton 2005
5 Netherlands 574,000 ton 2004
6 Hungary 564,000 ton 2005
7 United Kingdom 262,000 ton 2005
8 Belgium 164,000 ton 2005
9 Colombia 72,445.6 ton 2005
10 Sweden 48,000 ton 2005
11 Taiwan 40,000 ton 2005
12 Nigeria 27,000 ton 2003
13 Romania 17,000 ton 1997
14 Norway 16,000 ton 1994
=15 Ireland 13,000 ton 2005
=15 Denmark 13,000 ton 2004
17 Poland 3,000 ton 2002
=18 Slovakia 1,000 ton 2005
=18 New Zealand 1,000 ton 2004
=18 Czech Republic 1,000 ton 2004
=21 Latvia -8,000 ton 2005
=21 South Korea -8,000 ton 2005
23 Brazil -17,000 ton 2004
24 Estonia -23,000 ton 2005
25 Japan -59,000 ton 2005
26 Portugal -115,000 ton 2005
27 Peru -117,000 ton 2005
28 Malaysia -119,130 ton 2005
29 Trinidad and Tobago -138,000 ton 1997
30 Greece -140,000 ton 2005
31 China -232,000 ton 2005
=32 Lithuania -261,000 ton 2005
=32 Libya -261,000 ton 1997
34 Egypt -1,231,000 ton 1999
35 Canada -1,359,000 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Net transfers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Net transfers

Follow us on Facebook to get interesting stats: