×

Energy > Jet Fuel > Changes in stocks at producers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Singapore 725,000 ton 1994
2 Brazil 185,000 ton 1993
3 Japan 145,000 ton 1994
4 South Korea 121,000 ton 1994
5 Greece 112,000 ton 1993
6 Indonesia 96,000 ton 1994
7 Thailand 79,000 ton 1994
8 Germany 71,000 ton 1993
9 Venezuela 64,000 ton 1993
10 Norway 54,000 ton 1993
11 Mexico 44,000 ton 1991
12 Sweden 32,000 ton 1993
13 Finland 30,000 ton 1993
14 Argentina 19,000 ton 1992
15 Colombia 16,000 ton 1993
=16 Israel 10,000 ton 1991
=16 Burma 10,000 ton 1994
=16 Bahrain 10,000 ton 1992
19 Turkey 9,000 ton 1993
20 Croatia 6,000 ton 1993
=21 Netherlands Antilles 2,000 ton 1993
=21 El Salvador 2,000 ton 1998
=23 Democratic Republic of the Congo 1,000 ton 1990
=23 Sri Lanka 1,000 ton 1994
=25 Bangladesh -1,000 ton 1993
=25 Costa Rica -1,000 ton 1993
=25 Austria -1,000 ton 1993
=25 Uruguay -1,000 ton 1991
=25 Poland -1,000 ton 1993
=30 Malaysia -3,000 ton 1994
=30 Belgium -3,000 ton 1993
32 Philippines -5,000 ton 1994
=33 Bulgaria -6,000 ton 1992
=33 Jordan -6,000 ton 1993
=33 Paraguay -6,000 ton 1992
=36 Portugal -7,000 ton 1993
=36 Australia -7,000 ton 1992
=36 Morocco -7,000 ton 1992
39 Spain -8,000 ton 1993
40 United Kingdom -14,000 ton 1993
41 Taiwan -25,000 ton 1994
42 Canada -26,000 ton 1993
43 Netherlands -36,000 ton 1993
44 Chile -45,000 ton 1993
45 Russia -217,000 ton 1993
46 United States -329,000 ton 1993

Citation

"Countries Compared by Energy > Jet Fuel > Changes in stocks at producers. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Jet-Fuel/Changes-in-stocks-at-producers

Energy > Jet Fuel > Changes in stocks at producers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Jet Fuel > Changes in stocks at producers

Follow us on Facebook to get interesting stats: