×

Energy > Kerosene > Consumption by households: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Japan 10.41 million ton 2005
2 India 9.38 million ton 2005
3 Indonesia 8.08 million ton 2005
4 Iran 5.71 million ton 2005
5 South Korea 2.48 million ton 2005
6 United Kingdom 2.34 million ton 2005
South Asia average (profile) 2.04 million ton 2005
7 United States 1.95 million ton 2005
8 Iraq 1.28 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 1.12 million ton 1998
9 Nigeria 799,000 ton 2005
10 Ireland 751,000 ton 2005
11 Bangladesh 704,000 ton 2005
12 South Africa 525,000 ton 2005
13 Egypt 485,000 ton 2005
14 Dominican Republic 340,000 ton 2005
15 Libya 299,000 ton 2005
16 Benin 285,000 ton 2005
17 Israel 279,000 ton 1996
18 Nepal 260,000 ton 2005
19 Kenya 256,000 ton 2005
20 China 254,000 ton 2005
21 Mexico 235,000 ton 2005
22 Ethiopia 230,000 ton 2005
23 Philippines 222,000 ton 2005
24 Cuba 214,000 ton 2005
25 Saudi Arabia 211,000 ton 2005
26 Sri Lanka 203,000 ton 2005
=27 Tunisia 177,000 ton 2005
=27 Syria 177,000 ton 2005
failed states average (profile) 171,266.67 ton 2005
29 Tanzania 151,000 ton 2005
30 Jordan 145,000 ton 2005
31 Vietnam 140,000 ton 2005
32 Pakistan 129,000 ton 2005
33 Canada 117,000 ton 2005
34 Peru 116,000 ton 2005
35 Cameroon 113,000 ton 2005
36 Yemen 109,000 ton 2005
37 Norway 99,000 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 91,900.59 ton 2004
38 Cote d'Ivoire 84,000 ton 2005
39 Martinique 81,000 ton 2005
40 Madagascar 76,000 ton 2005
41 Haiti 75,000 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 73,806.83 ton 2005
42 Russia 70,000 ton 2005
43 Australia 63,000 ton 2005
=44 The Bahamas 60,000 ton 2005
=44 Ghana 60,000 ton 2005
=46 Belgium 59,000 ton 2005
=46 Togo 59,000 ton 2005
Former French colonies average (profile) 57,483.2 ton 2005
48 Chile 56,000 ton 2005
49 Malaysia 50,210 ton 2005
50 Colombia 49,900 ton 2005
=51 Uganda 47,000 ton 2005
=51 Guadeloupe 47,000 ton 2005
53 Netherlands Antilles 46,000 ton 2005
54 Reunion 45,000 ton 2005
55 Cambodia 42,000 ton 2005
56 Bahrain 38,000 ton 2005
57 Guatemala 35,000 ton 2005
58 Mozambique 32,880 ton 2005
=59 North Korea 32,000 ton 2005
=59 Honduras 32,000 ton 2005
61 Guinea 30,000 ton 2005
=62 Turkey 28,000 ton 2005
=62 Kuwait 28,000 ton 2005
64 Hong Kong 27,000 ton 2005
=65 El Salvador 26,000 ton 2005
=65 Georgia 26,000 ton 2005
=65 Zimbabwe 26,000 ton 2005
68 Burkina Faso 25,000 ton 2005
=69 Argentina 24,000 ton 2005
=69 Jamaica 24,000 ton 2005
71 Yugoslavia 23,000 ton 2005
72 Papua New Guinea 22,000 ton 2005
73 Guyana 21,126 ton 2005
=74 Eritrea 21,000 ton 2005
=74 Laos 21,000 ton 2005
=76 Bermuda 18,000 ton 2005
=76 Zambia 18,000 ton 2005
=78 Brazil 17,000 ton 2005
=78 Malawi 17,000 ton 1998
80 Gabon 16,000 ton 2005
=81 Sierra Leone 15,000 ton 2005
=81 Bolivia 15,000 ton 2005
=81 Mali 15,000 ton 2005
=81 Malta 15,000 ton 2005
=85 Djibouti 14,000 ton 2005
=85 Venezuela 14,000 ton 1998
=85 Estonia 14,000 ton 1996
=88 Netherlands 13,000 ton 2005
=88 Congo, Republic of the 13,000 ton 2005
=88 Cyprus 13,000 ton 2005
=88 Bhutan 13,000 ton 2005
=92 Central African Republic 12,000 ton 2005
=92 Greece 12,000 ton 2005
=92 Botswana 12,000 ton 2005
=95 Morocco 11,000 ton 2005
=95 Fiji 11,000 ton 2005
=95 Algeria 11,000 ton 2005
=98 Mauritius 10,000 ton 2005
=98 Rwanda 10,000 ton 2005
=98 Sudan 10,000 ton 2005
=98 Senegal 10,000 ton 2005
=98 Saint Kitts and Nevis 10,000 ton 2005
=98 Portugal 10,000 ton 1999
=104 The Gambia 9,000 ton 2005
=104 Albania 9,000 ton 2005
=104 Belize 9,000 ton 1994
107 Niger 8,200 ton 2005
108 Uruguay 8,000 ton 2005
=109 Liberia 7,000 ton 2005
=109 Thailand 7,000 ton 2005
=109 Democratic Republic of the Congo 7,000 ton 2005
=112 Romania 6,000 ton 2005
=112 Nicaragua 6,000 ton 2005
=112 Comoros 6,000 ton 2005
=112 Equatorial Guinea 6,000 ton 1990
=116 Cape Verde 5,000 ton 2005
=116 Somalia 5,000 ton 2005
=116 Seychelles 5,000 ton 2005
=119 Suriname 4,000 ton 2005
=119 Trinidad and Tobago 4,000 ton 2005
=119 Guinea-Bissau 4,000 ton 2005
=119 Germany 4,000 ton 2005
=119 Qatar 4,000 ton 2003
=124 Panama 3,000 ton 2005
=124 Denmark 3,000 ton 2005
=124 Sao Tome and Principe 3,000 ton 2005
=124 Tonga 3,000 ton 2005
=124 Sweden 3,000 ton 2005
=124 Belarus 3,000 ton 2005
=124 Burundi 3,000 ton 2005
=124 Armenia 3,000 ton 2003
=124 Latvia 3,000 ton 1994
=133 Afghanistan 2,000 ton 2005
=133 British Virgin Islands 2,000 ton 2005
=133 Kiribati 2,000 ton 2005
=133 Solomon Islands 2,000 ton 1996
=133 Western Sahara 2,000 ton 1990
138 Paraguay 1,650 ton 2005
139 Barbados 1,392 ton 2005
=140 Dominica 1,000 ton 2005
=140 Vanuatu 1,000 ton 2005
=140 Luxembourg 1,000 ton 2005
=140 Lebanon 1,000 ton 2005
=140 Uzbekistan 1,000 ton 2005
=140 Falkland Islands (Islas Malvinas) 1,000 ton 2005
=140 Mauritania 1,000 ton 2005
=140 Saint Lucia 1,000 ton 2005
=140 Chad 1,000 ton 2005
=140 Brunei 1,000 ton 2005
=140 Croatia 1,000 ton 2005
=140 French Polynesia 1,000 ton 2005
=140 Grenada 1,000 ton 2005
=140 Montserrat 1,000 ton 2005
=140 Burma 1,000 ton 2005
=140 Macau 1,000 ton 2003
=140 Ukraine 1,000 ton 2003
=140 Ecuador 1,000 ton 2002
=140 Hungary 1,000 ton 1999
=140 Czech Republic 1,000 ton 1997
=140 Saint Vincent and the Grenadines 1,000 ton 1996
=140 Finland 1,000 ton 1994
=140 Moldova 1,000 ton 1993
163 Costa Rica 370 ton 2004

Citation

Energy > Kerosene > Consumption by households: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Consumption by households

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×