×

Energy > Kerosene > Consumption for non-energy uses: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Japan 744,000 ton 2005
2 China 67,000 ton 2005
3 Russia 35,000 ton 1993
4 South Korea 34,000 ton 2005
5 Brazil 23,000 ton 2005
6 Ghana 13,000 ton 2005
7 Poland 12,000 ton 1993
8 Benin 9,000 ton 2002
9 Mexico 5,000 ton 1991
=10 Netherlands 3,000 ton 2005
=10 Bangladesh 3,000 ton 1996
=12 Romania 1,000 ton 2003
=12 Norway 1,000 ton 1999
=12 Latvia 1,000 ton 1993
=12 Uruguay 1,000 ton 1993

Citation

Energy > Kerosene > Consumption for non-energy uses: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Consumption for non-energy uses

Follow us on Facebook to get interesting stats: