×

Energy > Kerosene > Consumption in agriculture: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Japan 486,000 ton 2005
2 South Korea 388,000 ton 2005
=3 South Africa 62,000 ton 2005
=3 United States 62,000 ton 2005
5 Iran 60,000 ton 2005
6 Egypt 36,000 ton 2005
7 Russia 19,000 ton 1995
8 China 16,000 ton 2005
9 Uzbekistan 14,000 ton 2005
10 United Kingdom 12,000 ton 2005
11 Belgium 8,000 ton 2005
12 Philippines 7,000 ton 2005
=13 Moldova 6,000 ton 1998
=13 Estonia 6,000 ton 1996
15 Canada 5,000 ton 2005
16 Indonesia 4,000 ton 2004
17 Peru 3,000 ton 2005
=18 Netherlands 2,000 ton 2005
=18 Ecuador 2,000 ton 1999
=18 Kenya 2,000 ton 1995
=18 Croatia 2,000 ton 1992
=22 Zimbabwe 1,000 ton 2005
=22 Norway 1,000 ton 2005
=22 New Zealand 1,000 ton 2004
=22 Thailand 1,000 ton 2004
=22 Spain 1,000 ton 2003
=22 Mexico 1,000 ton 2003
=22 Georgia 1,000 ton 2001
=22 Denmark 1,000 ton 2001
=22 Tunisia 1,000 ton 2000
=22 Romania 1,000 ton 1999
=22 Cuba 1,000 ton 1998
=22 Australia 1,000 ton 1996
=22 Latvia 1,000 ton 1996
=22 Hungary 1,000 ton 1994
=22 Brazil 1,000 ton 1993
37 Colombia 700 ton 2005
38 Costa Rica 23.1 ton 2004

Citation

Energy > Kerosene > Consumption in agriculture: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Consumption in agriculture

Follow us on Facebook to get interesting stats: