×

Energy > Kerosene > Imports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 3.28 million ton 2005
2 Indonesia 2.17 million ton 2005
3 Iran 1.1 million ton 1997
4 Japan 914,000 ton 2005
5 India 881,000 ton 2005
6 Soviet Union 826,000 ton 1990
Non-religious countries average (profile) 566,636.36 ton 2003
7 Netherlands 507,000 ton 2005
8 Singapore 417,000 ton 2005
9 United Kingdom 408,000 ton 2005
10 Nigeria 397,000 ton 2005
=11 Israel 341,000 ton 2005
=11 Bangladesh 341,000 ton 2005
13 Vietnam 333,000 ton 2005
14 United States 328,000 ton 2005
15 Nepal 318,000 ton 2005
16 Ireland 310,000 ton 2005
South Asia average (profile) 309,250 ton 2005
17 Kenya 307,000 ton 2005
18 Benin 273,000 ton 2005
19 Ethiopia 223,000 ton 2005
20 Panama 215,000 ton 2005
21 Iraq 181,000 ton 2005
22 Turkey 159,000 ton 2004
23 Tanzania 151,000 ton 2005
24 Dominican Republic 143,000 ton 2005
25 Peru 128,000 ton 1997
26 Syria 123,000 ton 2005
27 Angola 120,000 ton 2005
28 Malaysia 114,210 ton 2005
29 Philippines 93,000 ton 2005
failed states average (profile) 91,240.23 ton 2000
30 Haiti 75,000 ton 2005
31 Mozambique 71,980 ton 2005
32 Reunion 70,000 ton 2005
33 Belgium 68,000 ton 2005
34 Brazil 65,000 ton 2001
=35 The Bahamas 60,000 ton 2005
=35 Denmark 60,000 ton 1994
=37 Togo 59,000 ton 2005
=37 Guadeloupe 59,000 ton 2005
39 Russia 58,000 ton 1994
40 Mexico 55,000 ton 1997
Sub-Saharan Africa average (profile) 54,447.75 ton 2004
41 South Korea 54,000 ton 2005
42 Estonia 51,000 ton 1996
43 Ghana 49,000 ton 2005
=44 Uganda 47,000 ton 2005
=44 Tunisia 47,000 ton 2000
Former French colonies average (profile) 46,110.27 ton 1999
46 Honduras 46,100 ton 2005
47 Cambodia 42,000 ton 2005
=48 Guatemala 40,000 ton 2005
=48 Finland 40,000 ton 2005
50 Guinea 39,000 ton 2005
51 Hong Kong 37,000 ton 2005
=52 Zimbabwe 34,000 ton 2005
=52 Slovakia 34,000 ton 2005
54 South Africa 32,000 ton 2000
55 Cuba 31,000 ton 1999
=56 Fiji 30,000 ton 2005
=56 Yemen 30,000 ton 1995
58 Thailand 29,000 ton 1997
=59 Mauritius 28,000 ton 2005
=59 Canada 28,000 ton 2005
61 Georgia 26,000 ton 2005
=62 Somalia 25,000 ton 2005
=62 Burkina Faso 25,000 ton 2005
64 Sri Lanka 24,000 ton 2005
65 Central African Republic 23,000 ton 2005
=66 Jamaica 22,000 ton 2005
=66 Papua New Guinea 22,000 ton 2005
=66 Sierra Leone 22,000 ton 2005
=69 Laos 21,000 ton 2005
=69 French Guiana 21,000 ton 2005
=69 Azerbaijan 21,000 ton 1998
72 Malawi 20,000 ton 2005
=73 Mali 19,000 ton 2005
=73 Mongolia 19,000 ton 2005
75 Bermuda 18,000 ton 2005
76 Eritrea 17,000 ton 2005
77 Guyana 15,708 ton 2005
=78 Malta 15,000 ton 2005
=78 Cyprus 15,000 ton 2005
=78 Botswana 15,000 ton 2005
=78 Madagascar 15,000 ton 2005
=78 Cameroon 15,000 ton 2004
=78 Poland 15,000 ton 2001
=84 Djibouti 14,000 ton 2005
=84 Zambia 14,000 ton 2000
=84 Jordan 14,000 ton 1993
=87 Yugoslavia 13,000 ton 2005
=87 Germany 13,000 ton 2005
=87 Bhutan 13,000 ton 2005
=87 Rwanda 13,000 ton 2005
=91 Cote d'Ivoire 12,000 ton 2005
=91 Pakistan 12,000 ton 2001
=91 Congo, Republic of the 12,000 ton 1999
94 El Salvador 11,000 ton 2005
=95 The Gambia 10,000 ton 2005
=95 Saint Kitts and Nevis 10,000 ton 2005
=95 Liberia 10,000 ton 2005
98 Equatorial Guinea 9,000 ton 2005
99 Niger 8,200 ton 2005
=100 Maldives 8,000 ton 2005
=100 Samoa 8,000 ton 2005
=102 Guinea-Bissau 7,000 ton 2005
=102 Democratic Republic of the Congo 7,000 ton 2005
=104 Gabon 6,000 ton 2005
=104 Macau 6,000 ton 2005
=104 Grenada 6,000 ton 2005
=104 Comoros 6,000 ton 2005
=104 Argentina 6,000 ton 2002
=104 Hungary 6,000 ton 1998
=110 Suriname 5,000 ton 2005
=110 Cape Verde 5,000 ton 2005
=110 Seychelles 5,000 ton 2005
=110 New Caledonia 5,000 ton 2005
=114 Czech Republic 4,000 ton 2005
=114 Western Sahara 4,000 ton 2005
=114 Sudan 4,000 ton 1999
=114 Ecuador 4,000 ton 1995
=118 Sao Tome and Principe 3,000 ton 2005
=118 Tonga 3,000 ton 2005
=118 Sweden 3,000 ton 2005
=118 Austria 3,000 ton 2005
=118 Burundi 3,000 ton 2005
=118 Australia 3,000 ton 2003
=118 Armenia 3,000 ton 2003
=118 Nicaragua 3,000 ton 1996
=118 Uruguay 3,000 ton 1995
127 Barbados 2,799 ton 2005
128 Paraguay 2,170 ton 1998
=129 Afghanistan 2,000 ton 2005
=129 Portugal 2,000 ton 2005
=129 Palau 2,000 ton 2005
=129 Solomon Islands 2,000 ton 2005
=129 Ukraine 2,000 ton 2005
=129 British Virgin Islands 2,000 ton 2005
=129 Latvia 2,000 ton 2005
=129 Kiribati 2,000 ton 2005
=129 Belize 2,000 ton 1994
=129 Czechoslovakia 2,000 ton 1991
=139 Dominica 1,000 ton 2005
=139 Vanuatu 1,000 ton 2005
=139 Norway 1,000 ton 2005
=139 Luxembourg 1,000 ton 2005
=139 Lebanon 1,000 ton 2005
=139 Falkland Islands (Islas Malvinas) 1,000 ton 2005
=139 Martinique 1,000 ton 2005
=139 Mauritania 1,000 ton 2005
=139 Slovenia 1,000 ton 2005
=139 Saint Lucia 1,000 ton 2005
=139 Romania 1,000 ton 2005
=139 Chad 1,000 ton 2005
=139 Belarus 1,000 ton 2005
=139 Croatia 1,000 ton 2005
=139 French Polynesia 1,000 ton 2005
=139 Montserrat 1,000 ton 2005
=139 North Korea 1,000 ton 2005
=139 Chile 1,000 ton 2004
=139 Moldova 1,000 ton 2004
=139 Saint Helena 1,000 ton 2003
=139 Kazakhstan 1,000 ton 2001
=139 Colombia 1,000 ton 2000
=139 Bulgaria 1,000 ton 1998
=139 Antigua and Barbuda 1,000 ton 1997
=139 Egypt 1,000 ton 1996
=139 Saint Vincent and the Grenadines 1,000 ton 1996
=139 Spain 1,000 ton 1995
=139 New Zealand 1,000 ton 1993

Citation

Energy > Kerosene > Imports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Imports

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×