×

Energy > Lignite-Brown Coal Briquettes > Consumption by households: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Belarus 658,000 ton 2005
2 Germany 617,000 ton 2005
3 India 595,000 ton 2005
4 Yugoslavia 372,000 ton 2005
5 Bulgaria 232,000 ton 2005
6 Ukraine 223,000 ton 2005
7 Ireland 204,000 ton 2005
8 Czech Republic 128,000 ton 2005
9 Turkey 120,000 ton 2005
10 Moldova 58,000 ton 1993
11 Austria 43,000 ton 2005
12 Hungary 30,000 ton 2005
13 Australia 17,000 ton 2005
14 Lithuania 15,000 ton 2005
15 Estonia 12,000 ton 2005
16 Russia 11,000 ton 2005
17 Belgium 10,000 ton 2005
18 Greece 4,000 ton 2005
=19 Luxembourg 1,000 ton 2005
=19 Slovakia 1,000 ton 2005
=19 Denmark 1,000 ton 2002
=19 Latvia 1,000 ton 2001

Citation

Energy > Lignite-Brown Coal Briquettes > Consumption by households: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Lignite-Brown Coal Briquettes > Consumption by households

Follow us on Facebook to get interesting stats: