×

Energy > Lignite-Brown Coal Briquettes > Consumption by households per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Belarus 68.09 ton 2005
2 Ireland 49.04 ton 2005
3 Bulgaria 29.97 ton 2005
4 Moldova 15.65 ton 1993
5 Czech Republic 12.51 ton 2005
6 Estonia 8.91 ton 2005
7 Germany 7.48 ton 2005
8 Austria 5.23 ton 2005
9 Ukraine 4.73 ton 2005
10 Lithuania 4.39 ton 2005
11 Hungary 2.97 ton 2005
12 Luxembourg 2.15 ton 2005
13 Turkey 1.77 ton 2005
14 Belgium 0.954 ton 2005
15 Australia 0.834 ton 2005
16 India 0.528 ton 2005
17 Latvia 0.425 ton 2001
18 Greece 0.36 ton 2005
19 Denmark 0.186 ton 2002
20 Slovakia 0.186 ton 2005
21 Russia 0.0768 ton 2005

Citation

Energy > Lignite-Brown Coal Briquettes > Consumption by households per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Lignite-Brown Coal Briquettes > Consumption by households per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: