×

Energy > Lignite-Brown Coal Briquettes > Energy balance requirement: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Thailand 1.8 million ton 2005
2 Australia 226,000 ton 2005
3 Moldova 84,000 ton 1993
4 Austria 48,000 ton 2005
5 Bulgaria 20,000 ton 2005
6 Hungary 13,000 ton 2005
7 Belgium 9,000 ton 2005
=8 Luxembourg 8,000 ton 2005
=8 Lithuania 8,000 ton 2005
10 Sweden 5,000 ton 2005
=11 Russia 4,000 ton 2005
=11 Spain 4,000 ton 1991
=13 Egypt 2,000 ton 1990
=13 Romania 2,000 ton 1994
=13 Poland 2,000 ton 2005
=16 Denmark 1,000 ton 2002
=16 Latvia 1,000 ton 1999
=16 Netherlands 1,000 ton 1998
=16 Turkey 1,000 ton 1995
=16 Slovakia 1,000 ton 2005
21 Ukraine -5,000 ton 2004
22 Ireland -11,000 ton 2005
23 Estonia -38,000 ton 2005
24 Greece -56,000 ton 2005
25 Soviet Union -58,000 ton 1991
26 Czechoslovakia -108,000 ton 1991
27 Yugoslavia -117,000 ton 2005
28 Czech Republic -154,000 ton 2005
29 Belarus -232,000 ton 2005
30 Germany -586,000 ton 2005
31 East Germany -4,100,000 ton 1990

Citation

"Countries Compared by Energy > Lignite-Brown Coal Briquettes > Energy balance requirement. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Lignite--Brown-Coal-Briquettes/Energy-balance-requirement

Energy > Lignite-Brown Coal Briquettes > Energy balance requirement: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Lignite-Brown Coal Briquettes > Energy balance requirement

Follow us on Facebook to get interesting stats: