×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Changes in stocks at producers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 1.53 million ton 1993
2 Brazil 356,000 ton 1993
3 Mexico 332,000 ton 1993
4 Japan 288,000 ton 1994
5 Saudi Arabia 100,000 ton 1993
6 Argentina 97,000 ton 1993
7 Singapore 84,000 ton 1994
8 Taiwan 69,000 ton 1994
9 China 65,000 ton 1994
10 Chile 49,000 ton 1993
11 Russia 34,000 ton 1993
12 Colombia 32,000 ton 1993
13 Australia 24,000 ton 1993
14 Bahrain 19,000 ton 1993
15 Tunisia 14,000 ton 1993
=16 Finland 12,000 ton 1993
=16 Qatar 12,000 ton 1991
18 United Kingdom 11,000 ton 1993
19 Philippines 10,000 ton 1994
20 Romania 6,000 ton 1992
=21 Malaysia 4,000 ton 1994
=21 Yugoslavia 4,000 ton 1990
=23 Norway 3,000 ton 1993
=23 Turkey 3,000 ton 1993
=25 Peru 2,000 ton 1994
=25 Lithuania 2,000 ton 1993
=25 Jordan 2,000 ton 1993
=25 Belarus 2,000 ton 1993
=25 Bulgaria 2,000 ton 1992
=30 New Zealand 1,000 ton 1993
=30 Portugal 1,000 ton 1993
=30 Costa Rica 1,000 ton 1993
=30 Cyprus 1,000 ton 1993
=30 Croatia 1,000 ton 1992
=35 Morocco -1,000 ton 1993
=35 Dominican Republic -1,000 ton 1992
=35 Uruguay -1,000 ton 1992
=35 Ireland -1,000 ton 1992
=35 Panama -1,000 ton 1992
=40 Burma -2,000 ton 1994
=40 Germany -2,000 ton 1993
=40 Austria -2,000 ton 1991
43 Czech Republic -3,000 ton 1993
=44 Denmark -4,000 ton 1992
=44 Netherlands Antilles -4,000 ton 1991
46 Greece -7,000 ton 1990
47 Kuwait -10,000 ton 1990
48 Hungary -11,000 ton 1993
49 Netherlands -18,000 ton 1993
=50 Venezuela -20,000 ton 1993
=50 Bolivia -20,000 ton 1992
52 Belgium -23,000 ton 1993
53 Canada -25,000 ton 1993
54 Sweden -32,000 ton 1993
55 Thailand -42,000 ton 1994
56 Spain -64,000 ton 1993
57 South Korea -127,000 ton 1994
58 Indonesia -574,000 ton 1994

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Changes in stocks at producers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Changes in stocks at producers

Follow us on Facebook to get interesting stats: