×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Changes in stocks at producers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Bahrain 35.47 ton 1993
2 Qatar 24.74 ton 1991
3 Singapore 24.57 ton 1994
4 United States 5.91 ton 1993
5 Saudi Arabia 5.63 ton 1993
6 Mexico 3.62 ton 1993
7 Chile 3.51 ton 1993
8 Argentina 2.86 ton 1993
9 Finland 2.37 ton 1993
10 Japan 2.3 ton 1994
11 Brazil 2.27 ton 1993
12 Tunisia 1.62 ton 1993
13 Australia 1.36 ton 1993
14 Cyprus 1.22 ton 1993
15 Colombia 0.908 ton 1993
16 Norway 0.696 ton 1993
17 Lithuania 0.543 ton 1993
18 Jordan 0.512 ton 1993
19 Costa Rica 0.302 ton 1993
20 New Zealand 0.28 ton 1993
21 Romania 0.263 ton 1992
22 Bulgaria 0.234 ton 1992
23 Russia 0.229 ton 1993
24 Croatia 0.224 ton 1992
25 Malaysia 0.198 ton 1994
26 Belarus 0.195 ton 1993
27 United Kingdom 0.191 ton 1993
28 Philippines 0.147 ton 1994
29 Portugal 0.1 ton 1993
30 Peru 0.0851 ton 1994
31 China 0.0545 ton 1994
32 Turkey 0.0529 ton 1993
33 Germany -0.0246 ton 1993
34 Morocco -0.0385 ton 1993
35 Burma -0.0448 ton 1994
36 Dominican Republic -0.133 ton 1992
37 Austria -0.258 ton 1991
38 Ireland -0.281 ton 1992
39 Czech Republic -0.29 ton 1993
40 Uruguay -0.317 ton 1992
41 Panama -0.386 ton 1992
42 Greece -0.689 ton 1990
43 Thailand -0.718 ton 1994
44 Denmark -0.773 ton 1992
45 Canada -0.867 ton 1993
46 Venezuela -0.945 ton 1993
47 Hungary -1.062 ton 1993
48 Netherlands -1.177 ton 1993
49 Spain -1.633 ton 1993
50 Belgium -2.281 ton 1993
51 Bolivia -2.808 ton 1992
52 South Korea -2.857 ton 1994
53 Indonesia -3.004 ton 1994
54 Sweden -3.67 ton 1993
55 Kuwait -4.855 ton 1990

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Changes in stocks at producers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Changes in stocks at producers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: