×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by transportation industry: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 South Korea 3.73 million ton 2005
2 Poland 1.5 million ton 2005
3 Turkey 1.36 million ton 2005
4 Mexico 1.35 million ton 2005
5 Japan 1.32 million ton 2005
6 Australia 1.21 million ton 2005
7 China 471,000 ton 2005
8 United States 402,000 ton 2005
9 Netherlands 358,000 ton 2005
=10 Russia 348,000 ton 2005
=10 Bulgaria 348,000 ton 2005
12 Iran 328,000 ton 2005
=13 Thailand 312,000 ton 2005
=13 Algeria 312,000 ton 2005
15 Dominican Republic 249,000 ton 2005
16 Lithuania 206,000 ton 2005
17 Canada 202,000 ton 2005
18 United Kingdom 120,000 ton 2005
19 Czech Republic 110,000 ton 2005
20 Yemen 99,000 ton 2005
21 Germany 80,000 ton 2005
22 Azerbaijan 79,000 ton 2005
23 Belgium 76,000 ton 2005
24 Romania 48,000 ton 2005
25 Spain 45,000 ton 2005
26 Taiwan 32,000 ton 2005
27 Belarus 30,000 ton 2005
28 Hungary 29,000 ton 2005
29 New Zealand 26,000 ton 2005
30 Peru 25,000 ton 2005
31 Latvia 24,000 ton 2005
=32 Portugal 22,000 ton 2005
=32 Croatia 22,000 ton 2005
34 Tunisia 21,000 ton 2005
35 Guatemala 16,820 ton 2005
36 Austria 15,000 ton 2005
37 Paraguay 14,930 ton 2005
=38 Denmark 11,000 ton 2005
=38 Uzbekistan 11,000 ton 2005
=38 Greece 11,000 ton 2005
=38 Norway 11,000 ton 2005
42 Ukraine 10,000 ton 2005
43 Venezuela 7,000 ton 2003
=44 Ireland 5,000 ton 2005
=44 Moldova 5,000 ton 2005
46 Burma 3,000 ton 2005
=47 Luxembourg 2,000 ton 2005
=47 Nepal 2,000 ton 2005
=49 Slovakia 1,000 ton 2005
=49 Kazakhstan 1,000 ton 2005
=49 Indonesia 1,000 ton 2002
=49 Angola 1,000 ton 2002
=49 South Africa 1,000 ton 2001
=49 Togo 1,000 ton 1999
=49 Estonia 1,000 ton 1997
=49 Malaysia 1,000 ton 1993

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by transportation industry: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by transportation industry

Follow us on Facebook to get interesting stats: