×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by transportation industry per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 South Korea 77.53 ton 2005
2 Lithuania 60.33 ton 2005
3 Australia 59.48 ton 2005
4 Bulgaria 44.96 ton 2005
5 Poland 39.28 ton 2005
6 Dominican Republic 26.65 ton 2005
7 Netherlands 21.94 ton 2005
8 Turkey 20.08 ton 2005
9 Mexico 12.23 ton 2005
10 Czech Republic 10.75 ton 2005
11 Latvia 10.43 ton 2005
12 Japan 10.34 ton 2005
13 Azerbaijan 9.41 ton 2005
14 Algeria 9.19 ton 2005
15 Belgium 7.25 ton 2005
16 New Zealand 6.29 ton 2005
17 Canada 6.25 ton 2005
18 Croatia 4.95 ton 2005
19 Yemen 4.92 ton 2005
20 Thailand 4.76 ton 2005
21 Iran 4.68 ton 2005
22 Luxembourg 4.3 ton 2005
23 Belarus 3.1 ton 2005
24 Hungary 2.87 ton 2005
25 Paraguay 2.53 ton 2005
26 Russia 2.43 ton 2005
27 Norway 2.38 ton 2005
28 Romania 2.22 ton 2005
29 Tunisia 2.09 ton 2005
30 Portugal 2.09 ton 2005
31 Denmark 2.03 ton 2005
32 United Kingdom 1.99 ton 2005
33 Austria 1.82 ton 2005
34 Moldova 1.39 ton 2005
35 United States 1.36 ton 2005
36 Guatemala 1.33 ton 2005
37 Ireland 1.2 ton 2005
38 Spain 1.04 ton 2005
39 Greece 0.991 ton 2005
40 Germany 0.97 ton 2005
41 Peru 0.902 ton 2005
42 Estonia 0.715 ton 1997
43 Uzbekistan 0.42 ton 2005
44 China 0.361 ton 2005
45 Venezuela 0.271 ton 2003
46 Ukraine 0.212 ton 2005
47 Togo 0.211 ton 1999
48 Slovakia 0.186 ton 2005
49 Nepal 0.0791 ton 2005
50 Angola 0.0672 ton 2002
51 Kazakhstan 0.066 ton 2005
52 Burma 0.0598 ton 2005
53 Malaysia 0.0508 ton 1993
54 South Africa 0.0223 ton 2001
55 Indonesia 0.00465 ton 2002

Citation

"Countries Compared by Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by transportation industry per 1000. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Population figures from World Bank: (1) United Nations Population Division. World Population Prospects, (2) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Report (various years), (3) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, (4) Eurostat: Demographic Statistics, (5) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme, and (6) U.S. Census Bureau: International Database. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Liquefied-Petroleum-Gas/Consumption-by-transportation-industry-per-1000

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by transportation industry per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by transportation industry per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: