×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption in agriculture: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 1.09 million ton 2005
2 Mexico 187,000 ton 2005
3 Canada 138,000 ton 2005
4 United Kingdom 115,000 ton 2005
5 Poland 70,000 ton 2005
6 Spain 57,000 ton 2005
7 China 50,000 ton 2005
8 Australia 28,000 ton 2005
9 Japan 25,000 ton 2005
10 Netherlands 21,000 ton 2005
=11 Brazil 20,000 ton 2005
=11 Malaysia 20,000 ton 1997
13 Chile 17,000 ton 2005
14 Portugal 11,000 ton 2005
15 Botswana 10,000 ton 2000
=16 Jordan 8,000 ton 2005
=16 Hungary 8,000 ton 2005
=18 Czech Republic 6,000 ton 2005
=18 South Korea 6,000 ton 2005
20 Peru 5,000 ton 1999
21 Austria 4,000 ton 2005
=22 Sweden 3,000 ton 2005
=22 Russia 3,000 ton 2005
=22 Bulgaria 3,000 ton 2005
=22 Denmark 3,000 ton 2005
=22 Croatia 3,000 ton 2005
=22 South Africa 3,000 ton 2002
=28 Ukraine 2,000 ton 2005
=28 Thailand 2,000 ton 2005
=28 Norway 2,000 ton 2005
=28 Guatemala 2,000 ton 1998
=32 Romania 1,000 ton 2005
=32 Slovakia 1,000 ton 2005
=32 Jamaica 1,000 ton 2005
=32 Namibia 1,000 ton 2005
=32 Nicaragua 1,000 ton 2005
=32 Lithuania 1,000 ton 2005
=32 Turkey 1,000 ton 2003
=32 Belarus 1,000 ton 2002
=32 Belgium 1,000 ton 2001
=32 Latvia 1,000 ton 1993

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption in agriculture: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption in agriculture

Follow us on Facebook to get interesting stats: