×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Conversion to other forms of energy: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Japan 3.81 million ton 2005
2 Germany 415,000 ton 2005
3 United States 211,000 ton 1994
4 South Korea 210,000 ton 2005
5 Russia 96,000 ton 2005
6 Colombia 55,000 ton 1998
=7 Finland 52,000 ton 2005
=7 Slovakia 52,000 ton 2005
9 Norway 43,000 ton 2005
10 China 33,000 ton 2005
11 Australia 27,000 ton 2005
12 Hungary 23,000 ton 2005
13 Spain 20,000 ton 2005
14 Poland 16,000 ton 2005
15 Croatia 14,000 ton 2005
16 Trinidad and Tobago 13,000 ton 1998
17 Sweden 11,000 ton 2005
=18 United Kingdom 7,000 ton 2005
=18 Yugoslavia 7,000 ton 1992
=20 Turkey 4,000 ton 2005
=20 Chile 4,000 ton 2005
=20 Greece 4,000 ton 2003
=20 Barbados 4,000 ton 1999
=20 Portugal 4,000 ton 1999
25 Uruguay 3,000 ton 2003
26 Lithuania 2,000 ton 2005
=27 Belarus 1,000 ton 2005
=27 Romania 1,000 ton 2004
=27 Czech Republic 1,000 ton 2004
=27 Argentina 1,000 ton 2003
=27 Austria 1,000 ton 2002
=27 Denmark 1,000 ton 1996
=27 Slovenia 1,000 ton 1995
=27 Latvia 1,000 ton 1993

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Conversion to other forms of energy: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Conversion to other forms of energy

Follow us on Facebook to get interesting stats: