×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Conversion to other forms of energy per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Japan 29.8 ton 2005
2 Barbados 15.03 ton 1999
3 Trinidad and Tobago 10.3 ton 1998
4 Finland 9.91 ton 2005
5 Slovakia 9.65 ton 2005
6 Norway 9.3 ton 2005
7 Germany 5.03 ton 2005
8 South Korea 4.36 ton 2005
9 Croatia 3.15 ton 2005
10 Hungary 2.28 ton 2005
11 Colombia 1.43 ton 1998
12 Australia 1.32 ton 2005
13 Sweden 1.22 ton 2005
14 Uruguay 0.902 ton 2003
15 United States 0.802 ton 1994
16 Russia 0.671 ton 2005
17 Lithuania 0.586 ton 2005
18 Slovenia 0.503 ton 1995
19 Spain 0.461 ton 2005
20 Poland 0.419 ton 2005
21 Portugal 0.393 ton 1999
22 Latvia 0.39 ton 1993
23 Greece 0.363 ton 2003
24 Chile 0.245 ton 2005
25 Denmark 0.19 ton 1996
26 Austria 0.124 ton 2002
27 United Kingdom 0.116 ton 2005
28 Belarus 0.103 ton 2005
29 Czech Republic 0.0979 ton 2004
30 Turkey 0.059 ton 2005
31 Romania 0.0461 ton 2004
32 Argentina 0.0263 ton 2003
33 China 0.0253 ton 2005

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Conversion to other forms of energy per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Conversion to other forms of energy per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: